Digitale vormgevers: mede-ontwerpers van de participatieve democratie

Hoewel het concept ‘democratie’ wereldwijd als een gunstig bestuursmodel wordt gezien, lijkt ze toch in het slop te zitten. De democratie is terechtgekomen in een legitimiteits- en efficientie-crisis: het draagvlak kalft af, de daadkracht kalft af. Theoretici stellen tegenover het 19e-eeuwse model van de representatieve democratie een nieuw model voor dat de democratie opnieuw participatiever, inclusiever en menselijker moet maken. Tegelijk zijn er ook steeds meer bottom up initiatieven waarbij burgers zich spontaan groeperen om met het beleid mee te denken over kleine en grote maatschappelijke uitdagingen.  Overheden beginnen te merken dat dergelijke initiatieven ‘opbrengen’ en ondersteunen deze ook meer en meer. 

Wij focussen in dit onderzoeksproject op de wijze waarop digital designers bijdragen aan de ontwikkeling van een participatieve democratie. Hun expertise is cruciaal bij het ontwikkelen van on- en offline tools, communicatiemiddelen en ook de gehele ‘service chain’. Onze doelstelling is de rol van de digitale vormgever binnen het model van de participatieve democratie verder uit te diepen en tools te ontwikkelen die inspelen op de uitdagingen die een e-democratie met zich meebrengt. Denk maar aan de digitale kloof, of het feit dat binnen een participatieve werking vooral burgers participeren die sowieso al geëngageerd zijn... Concreet zullen we inhaken op een conceptstudie binnen de Gentse wijk Muide-Meulestede die in februari 2016 werd afgerond en die de initiatiefnemers nu in samenwerking met de Stad Gent zullen vertalen naar concrete acties. Samen met een kleine groep bewoners onderzoeken we via een one-to-one design proces hoe heel verschillende individuen dichter bij het participatieve proces betrokken kunnen worden om zo een groter en vooral breder draagvlak voor het lokaal beleid te bekomen. 

OUTPUT
Dromenkaart
Een stickerkaart die via de wijkkrant en wijkevenementen werd verspreid werd gebruikt door bewonersgroep Muide Meulestede Morgen en de Stad Gent om wensen over de wijk in kaart te brengen. Ook de kinderen konden op die manier bevraagd worden.

Digital Designers as Democratic Innovators
Hoe kun je bewoners op een inclusieve manier betrekken bij participatieve lokale besluitvorming? 

 

Design Toolkit voor Participatieve Democratie
 

  • Projectleiders: Ingwio D'Hespeel & Frank Maet
  • Onderzoeksgroep: Luca Pro
  • Looptijd: 01/10/2016-30/09/2017
  • Financiering: PWO
  • Contact: ingwio.dhespeel@luca-arts.be en frank.maet@luca-arts.be
Digitale vormgevers: mede-ontwerpers van de participatieve democratie
Een bewoner reageert enthousiast op de Dromenkaart.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by