Dimitri Fastenaekels

Church Studio

Bachelorproef LUCA Interieurvormgeving 2015-2016 – Fastenaekels Dimitri

Centraal in de historisch waardevolle sociale wijk Malem bevindt zich de OLV van de Vrede kerk. Het gebouw, sinds jaar en dag ongebruikt, werd gekocht door de vzw Circusplaneet, een organisatie die circuslessen geeft aan een zo breed mogelijk publiek.

Als voorwaarde bij de verkoop vroeg de stad Gent om een programma-uitbreiding. De kerk zou enkel verkocht worden indien de herbestemming in en rond de kerk de buurt sociaal-maatschappelijk zou versterken.

De bachelorproef 2015 – 2016 wil zich toeleggen op het exploreren van het potentieel van deze herbestemming en op het formuleren van een op de site en situatie toegespitst ontwerpvoorstel. Hierbij wordt er nagedacht over het programma van de circusschool en de extra functie die een meerwaarde biedt voor de buurt. Het resultaat is een doordachte, zinvolle ruimtelijke ingreep met speciale aandacht voor de relatie tussen interieur en exterieur.

 

Wat brengt mensen dichter bij elkaar dan muziek?

Populaire muziekfestivals en overvolle concertzalen scheppen een band. Fans leren er elkaar kennen, de sfeer zorgt voor waardevolle herinneringen. Vaak overstijgt zo een muziekevenement het louter muzikale, het verbindt mensen. Dit gegeven wil ik binnen Malem brengen, voor buurtbewoners en publiek van buitenaf.

Tijdens deze opdracht heb ik me laten beïnvloeden door de speelse vormen en structuren van de gitaar. Bij het openzagen van een klankkast ontdekte ik heel wat interessante elementen. De concave en convexe vormen of de typische structuren die gebruikt worden bij instrumentenbouw bleken een ideale inspiratiebron. Deze elementen bracht ik samen in de vormgeving van verschillende muziekstudio’s, gepositioneerd in en rondom de kerk.

Via deze studio’s , tracht ik muziek, circus en de kerk op harmonieuze wijze samen te brengen. De verschillende kamers kunnen gebruikt worden als opname-, les-, of repetitieruimte.  Dankzij de compositie van deze ingreep blijft er heel wat open ruimte over. Deze kan de circusschool optimaal benutten. Daarnaast biedt de opstelling de mogelijkheid er optredens en evenementen te organiseren wanneer de kerk niet door de Circusplaneet benut wordt.

Muziek en circus gaan hand in hand, beide zetten je aan tot beweging. Ritme en melodie brengen bepaalde gevoelens naar boven en zetten onze lichamen aan tot bewegen. Vooroordelen en rancune worden vaak opzij gezet wanneer mensen samen aan het dansen gaan. Op die manier werkt muziek als een soort magie!

Dimitri Fastenaekels
Maquette - Binnenplein
Dimitri Fastenaekels
Inspiratiebeeld - Kijkje in de gitaar
Dimitri Fastenaekels
Inspiratiebeeld - Macba Barcelona

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by