Dorien Seure

Bachelorproef

Centraal in de historische wijk Malem, die zich aan de Gentse rand schakelt, bevindt zich de OLV kerk van de Vrede kerk. Het gebouw, sinds jaar en dag ongebruikt, werd gekocht door de vzw Circusplaneet, een organisatie die circuslessen geeft aan een zo breed mogelijk publiek. Als voorwaarde bij de verkoop van de wijkkerk vroeg de stad Gent om een programmauitbreiding, met als doel de herbestemming in en rond de kerk in te zetten om de buurt sociaal-maatschappelijk te versterken. De Bachelorproef wil zich toeleggen op het exploreren van het potentieel van deze herbestemming binnen een uniek kader en op het formuleren van een op de site en situatie toegespitst ontwerpvoorstel. Daarbij wordt nagedacht over het programma van de circusschool en de aard en organisatie van een extra functie die een meerwaarde biedt voor de buurt. 

Omdat ik zelf in bijberoep een lasercutbedrijfje run, koos ik voor deze activiteit als toegevoegde meerwaarde voor Malem. Het interesseert mij enorm om nieuwe dingen te ontdekken en te creëren. Het bedrijf geeft zowel de bezoekers van het circus, de buurtbewoners van Malem, de omliggende scholen als ieder vrijblijvend persoon de mogelijkheid om zelf objecten te gaan creëren en/of aan te kopen. Deze objecten worden in de foyer bovenin de kerk tentoongesteld zodat geïnteresseerden rustig de tijd kunnen nemen om alles te bekijken. De opslagplaatsen worden afgeschermd doormiddel van twee vaste en twee mobiele houten geperforeerde lasercutwanden. Deze zijn zo gemaakt dat de circusschool ze kan gebruiken om materiaal aan op te hangen. De andere vijf wanden zijn mobiel hierdoor kunnen ze de lasercutruimten afschermen indien er te veel geluid geproduceerd wordt tijdens een training of opvoering. Het hout zorgt ervoor dat het geluid opgenomen wordt. Op die manier kan het bedrijf in werking blijven tijdens de circusschool- activiteiten.

Dorien Seure

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by