Ellen Piot

Malem krijgt vorm

De opdracht om een nieuwe activiteit in de herbestemde kerk van Malem 
te creëeren die een toegevoegde waarde biedt aan de wijk en de circus-
planeet, stelde ik meteen in vraag. 
Is een georganiseerde activiteit doeltreffend voor de bewoners? 
Ik ben van mening dat het efficiënter werkt om bewoners te betrekken 
op een onbewuste manier. Hen een deel te laten uitmaken van een groter geheel om zo een samenhorigheid te creëeren die blijvend werkt. 

In Malem is er een sterke diversiteit aan bewoners. Leeftijd -,cultuur- en geloofsverschillen zijn groot. “Wat brengt deze mensen samen in de kerk van Malem?” was de onderzoeksvraag die hier voor mij uit voortkwam.
Ik vroeg mezelf af waarom bijvoorbeeld een moslim naar de kerk zou gaan? Hierbij is het aanzien van de kerk erg belangrijk.
Wordt de kerk nog steeds als een katholiek symbool beschouwd, zelfs als de religieuze functie vervallen is? De reacties van de bewoners hierop waren verdeeld maar leidden tot de volgende conclusie: Malem heeft nood aan een gemeenschappelijk geloof, overtuiging en betrokkenheid. 
En deze is Malem zelf. 
Zo wil ik de bewoners bewust maken van de bijzonderheid van hun wijk. 
Ik wil hen laten geloven in de rust en stilte die Malem typeert als 
eiland en hen de unieke gelijkheid van de architectuur die in contrast staat met zijn diversiteit aan bewoners doen inzien. 
Hen overtuigen het vele groen dat er groeit te benutten. 
Bovendien wil ik hen duidelijk maken dat de circusplaneet mensen 
samenbrengt en opportuniteiten biedt met hun activiteiten. 

Voor elk van deze vier kenmerken die Malem typeren 
(eiland, witte gevels met zwarte daken, groen en circusplaneet) heb ik een symbool gecreëerd. Deze vier symbolen geven Malem en de circusplaneet een fris en nieuw beeld: ‘Malem Krijgt vorm’. 
Deze vormen zullen naast hun twee- dimensionaal voorkomen ook drie-
dimensionaal, als attributen voor het circus herkenbaar zijn. 
Het grootste aantal vormen zal dus aanwezig zijn in de kerk. 
Daarnaast zullen ze in Malem en zelfs in Gent in de gedaante van 
functionele installaties verschijnen. 
Malemnaars die ze in Gent tegenkomen voelen zich speciaal, erkend en 
betrokken in een groter geheel. Anderzijds zullen Gentenaars aangetrokken worden door deze nieuwe vormen in de stad en zullen zich afvragen waar deze vandaan komen en wat ze betekenen. Bij elke installatie staat er een uitleg,ondertekend als ‘Malem’. Ze werken als het ware als teasers. 
Zo zal de woonwijk op lange termijn beter op de kaart gebracht worden en zal de circusplaneet door deze eigen vormentaal een uniek, 
aan Malem verbonden imago meekrijgen. 

Ellen Piot
Met iets gelijk iets uniek creëren -Malem

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by