Emma Rapaille

Malem flourishes

Malem is een historische sociale wijk, gelegen tussen de Leie en de ring van Gent. In Malem bevindt zich de OLV van de Vrede Kerk. Het gebouw is een emotioneel waardevol gebouw voor de bewoners. De kerk werd gebruikt voor kerkelijk diensten tot dat de vzw Circusplaneet  deze kocht. De Circusplaneet biedt lessen aan voor jong en oud, van elke cultuur.

De Circusplaneet moest bij de aankoop van de kerk van de stad Gent een programma-uitbreiding doen. Het doel is de herbestemming in en rond de kerk in te zetten om de buurt sociaal-maatschappelijk te versterken.

In de Bachelorproef 2015-2016 onderzoeken de studenten het potentieel van de herbestemming van de Circusplaneet in de kerk van Malem. Daarop wordt een onderzoeksvraags opgesteld met een beantwoordend ontwerpvoorstel. In dit ontwerpvoorstel wordt er nagedacht over het programma van de circusschool en een extra functie die een meerwaarde biedt voor de buurt. Dit ontwerpvoorstel is een ruimtelijke ingreep die inspeelt op de relatie tussen interieur en exterieur.

Na een onderzoek in en over Malem ondervond ik dat er weinig sociaal contact is tussen de bewoners. Hierdoor kwam ik op het idee dat als mensen samen aan een project werken in en voor Malem, dat niet alleen Malem openbloeit maar ook het contact tussen de bewoners daar wel bij vaart. Hoe kan je aan de hand van een project, in samenwerking met de Circusplaneet, de sociale eenheid vergroten in Malem? Ik kwam uit bij volkstuintjes als mogelijk antwoord. Iedereen draagt zijn persoonlijk steentje bij en komt zo in contact met andere bewoners. De Circusplaneet kan er profijt uit halen, zij kunnen bijvoorbeeld groenten helpen kweken voor de kinderen die er lessen volgen.

Op basis van een plattegrond van Malem duidde ik belangerijke plaatsen in Malem en ontwierp ik een vorm. Deze vorm bestaat uit vier kubussen, die in verschillende schalen terugkeren in en rond de kerk. De vier kubussen bestaan uit metaal met een witte coating, om zo mee in de ruimte op te gaan. De structuur zelf wordt verlicht door lichtstrips en er is verlichting verwerkt in de spanplafonds die het onderste vlak van de zwevende kubussen afwerkt. De kubussen zijn verschillend in grootte en hangen ook op verschillende hoogte. Ze zijn verbonden door trappen. In de kubussen bevinden zich verschillende functies. Dankzij deze vormging bieden ze een zekere circulatie doorheen de kerk.  Daarnaast vind je de kubussen ook terug op een kleinere schaal. Deze modules bestaande uit hetzelfde materiaal, vormen de basis voor de moestuintjes. De moestuinmodelus bevinden zich buiten de kerk en leiden de mensen naar binnen. Je kan de module ook op diverse andere betekenisvolle plaatsen vinden in Malem. 

Emma Rapaille
Teaser Bachelorproef
Emma Rapaille
Sfeerbeeld Interieur Bachelorproef
Emma Rapaille
Sfeerbeeld Interieur Bachelorproef
Emma Rapaille
Teaser Bachelorproef

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by