Febe Casteleyn

ARTPLAY

Mijn bachelorproef heeft als hoofdgedachte het verenigen van mensen. Mijn eindwerk wordt een sculptuur/installatie die wordt ontworpen zowel naast als voor het circus. Het doel van dit project omvat de prikkeling van het onderbewustzijn van bezoekers aan de hand van verschillende organische  vormen en kleuren. Via mijn sculptuur streef ik naar een antwoord op mijn onderzoeksvraag: Wat is het effect van kleur op het sociale gedrag van de mens. Dit gebeurt door mijn installatie op te lichten zodat de passanten per zone beïnvloed worden en 1 kleur binnenkrijgen.

De kerngedachte van mijn ontwerp is mensen te prikkelen met een gemeenschappelijk gevoel. De ontmoetingsplaatsen in en rond mijn installatie geven je een bevreemd gevoel door de kleurrijke organische vormen. Dit gevoel werkt op een aangename manier, het doet iets met je. Zo hebben de passanten iets gemeenschappelijk te delen. Het vormt een lach op je gezicht en door die glimlach ontstaan er dialogen. 

Daarnaast vormde de aanleiding voor mijn ontwerp de vaststelling dat een aantal kinderen niet deelnam aan het circusgebeuren. Ik wou een oplossing bedenken om hen toch te betrekken door een installatie aan te bieden waarbij ze zich kunnen uitleven onafhankelijk van de circusplaneet. De kinderen kunnen vanaf de sculptuur toekijken of er samen met andere kinderen spelen.
Naast een speelse bezigheid, kan de sculptuur ook gebruikt worden als trainingselement voor de circusactiviteiten en biedt ze aanhechtingspunten waardoor bepaalde elementen zoals trapezes, touwen, netten, … uit het circus kunnen worden opgehangen. Mijn installatie bevindt zich zowel buiten als binnen in de kerk waardoor kerk en omgeving versmelten. 

De kleurrijke sculptuur verwijst voornamelijk naar de aanwezigheid van het circus en streeft ernaar om plezier en ontspanning op te roepen. Hierdoor staat het ontwerp in contrast met de sobere bouwstijl van de kerk. Het ontwerp komt zodoende duidelijk tot uiting en vormt een artistiek statement. De eigenheid en het kleurgebruik stimuleren een gezonde nieuwsgierigheid, waardoor men het kunstgegeven van naderbij wil gaan bewonderen. Zo brengt het kinderen en volwassenen dichter bijeen, wat mijn hoofdintentie was. Verder creëert het concept een gevoel van spanning en verwachting en dit is dan ook de sensatie waarop de sculptuur doelt, wanneer men de kerk van Malem bezoekt.

Febe Casteleyn

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by