Gaëlle Moens

360° MALEMALEM SENSE

In 2009 koos ik voor het Sint-Lucas humaniora te Gent.  Dit was een hele goede basis die ik heb kunnen leggen om nadien verder te studeren in interieurvormgeving aan LUCA. Ook hier heb ik mijzelf kunnen verder ontwikkelen door de telkens creatieve opdrachten die we kregen. In het 3de jaar bachelor eerste semester kregen we de kans om een uitwisseling te doen in het kader van Erasmus. Deze ervaring zal me altijd bij blijven, een unieke kans kan het wel genoemd worden! Het 2de semester werd ingevuld met de bachelor proef: Interieuropdracht voor een sociaal-culturele ontmoetingsplaats. De Onze Lieve Vrouw kerk, gelegen in de Gentse wijk Malem, is openbaar verkocht geweest aan de Circusplaneet. Hier werden een paar criteria voor opgesomd voor de ontwerpopdracht. Het was een lang maar een enorm boeiend project.

 

Hoe kan een ruimtelijke ervaring ervoor zorgen dat mensen samenkomen?

Naar de kerk gaan was vroeger een religieuze gebeurtenis die mensen samen bracht. Op dit aspect heb ik ingezoomd, ik onderzocht welke activiteiten en handelingen ervoor hebben gezorgd dat mensen samen kwamen. Voor de kerk was dat geloof & religie. Uit een conclusie trek ik dat gelovigen via al hun zintuigen worden aangesproken.

De OLV van de Vrede kerk in Malem is ontwijd, daarmee zijn religieuze gebeurtenissen niet meer van toepassing in deze kerk. In mijn verhaal blijven de zintuigen over. Deze activiteiten licht ik uit door een beleving van Malem te creëren, die door een reflectie gerealiseerd wordt om zo een verbinding te krijgen zodat mensen samen komen. Dit gebeurt door een verwarring, om zo mensen uit te nodigen en en ze te laten ontdekken wat er zich afspeelt in Malem. Er is een duidelijke symmetrie in het eiland en dit element zal versterkt worden door reflectie en spiegeling. Men neemt het waar door een waterpartij zodat de kerk weerspiegelt wordt. Daar is de toegang tot de kerk. Via een bepaald patroon lopen mensen over het water dat deel uit maakt van de beleving die mensen zullen ondervinden. De toren van de kerk heeft ook bepaalde invullingen, o.a. een rustpunt dat er voor zorgt dat er een kort contact gecreëerd wordt met de circusplaneet. Malem is 360° bovenaan de toren door het panoramisch zicht. Zo ontstaat 360° MALEMALEM SENSE.

 

 

Gaëlle Moens
Gaëlle Moens
Gaëlle Moens
Gaëlle Moens
Gaëlle Moens
Gaëlle Moens

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by