Gabrio Rogiers

'The city is only a part of the inspiration to meet'

Na enkele gesprekken met buurtbewoners werd mijn eerste indruk meteen bevestigd: Malem is dood. Ondanks de diverse sociale initiatieven lukt het niet om de mensen samen te brengen. De transformatie van de kerk tot een ontmoetingsruimte biedt volgens mij perspectieven.

‘Hoe kan de publieke ruimte de spontane ontmoeting tussen mensen stimuleren?’

In Van Hermes & Hestia; een boek van Bart Verschaffel heb ik geleerd over de werking van de publieke ruimte. De laagste drempel van ontmoeting gebeurt op straat. Als de kerk als ontmoetingsruimte wil functioneren zal die drempel gelijkgesteld moeten worden met de straat. De spontane ontmoeting is in mijn ogen de basisvorm van het publieke leven. En het is net deze ontmoeting die ik in Malem wil stimuleren. Ik wil de mensen uitnodigen om samen te zijn!

De kerk moet terug van de buurtbewoners worden. Ze wordt als middel ingezet om mensen opnieuw samen te brengen. De kerk wordt getransformeerd tot een publieke ruimte. Een plein moet in staat zijn om wensvoorstellingen op te roepen en wordt opgeladen en ontladen doorheen de tijd. Louis Kahn heeft dit simpel samengevat: ‘If you think of the street as a meeting place, if you think of the street as being really a community inn that just doesn’t have a roof… and the walls of this meeting place called the community room, the street are just the fronts of the houses…’

De grens tussen publiek en privé wordt meestal heel hard gemaakt met een duidelijke circulatie. Maar wat gebeurt er als die grens wordt opgedeeld en verspreid? Dan is privé plots niet zo privé meer en wordt de circulatie vrij. Deze opstelling leidt tot contact tussen de verschillende grensstukjes. Dit principe pas ik toe op de kerk.  Door de harde grens tussen publiek en privé op te heffen ontstaan er verschillende aspecten die voor Malem mogelijkheden bieden.  De circulatie op het plein is van groot belang. Ontmoeting wordt er gestimuleerd door een short cut. Ook de ingang van het schooltje werd herpositioneerd om de mensen door de kerk te laten circuleren. Op die manier ontstaat spontane ontmoeting in het dagdagelijkse leven. Ook voor de circusplaneet werkt deze ingreep positief! Het transparant gevoel van het gebouw werkt heel uitnodigend. De mensen zullen uit nieuwsgierigheid naar de circusplaneet gelokt worden. 

Stadsfeest
Het hedendaagse stadsfeest dat ik met dit project aanmoedig wordt beschouwd als een model. Het wordt ingezet als één van de eerste redenen voor stadsherwaardering en is een belangrijk teken van stadsherstel. Het stadsfeest zorgt voor een grote groep van individuen die spontaan samensmelten tot een collectiviteit en genieten van een anoniem wij-gevoel. Het creëren van een publieke ruimte in het centrum van Malem speelt hierop in. Ik geef met dit stedelijk interieur de mensen een plaats waar dit alles kan ontstaan. Een ander aspect zijn de moge- lijkheden tot cultuur op deze publieke ruimte. Men wil de opera en het museum weg en de kunst en muziek teruggeven aan de mensen. Instituties zoals theater en musea moeten hun drempel verlagen. Met de inbreng van cultuur zet ik Malem op de kaart, en trek ik ook buitenstaanders aan die Malem een positieve invloed zullen geven.

Het programma van de Circusplaneet werd gepositioneerd rekening houdend met 3 parameters: Circulatie, zicht en functionaliteit. Om het zicht optimaal te houden kreeg het terrein een lichte helling, op die manier worden de kelderruimtes bereikbaar! De helling zorgt niet enkel voor een optimaal zicht, maar ook de circulatie richting krijgt een boost, onbewust worden de mensen naar de circusplaneet geleid.  De andere ruimtes werden georganiseerd vanuit het overblijvende volume van de kerk. Hierin werd een optimale circulatie gecreëerd die toegang biedt aan de kleedkamers, oefenruimte, kantoor en een polyvalente ruimte met een naai-atelier. De volledige constructie werd opgebouwd uit CLT-platen van 8 cm dik.  De interieurruimtes werden opgebouwd vanuit dezelfde gedachtegang. De centrale muur in de bar kreeg ook een insnijding. Op die manier wordt er een transparantie gecreëerd met de keuken. De algemene transparantie zorgt ervoor dat binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Het kantoor werd opgebouwd volgens hetzelfde principe van de algemene circulatie. De circulatie rond de kern zorgt voor een aangename plaats waar vergaderen en werken door elkaar lopen. De kern voorziet een opbergruimte voor de Circusplaneet.

Gabrio Rogiers
Gabrio Rogiers
Gabrio Rogiers
Gabrio Rogiers
Gabrio Rogiers

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by