Goed gesproken…is half gezongen

  • Projectverantwoordelijke: Dirk Snellings (LUCA Faculteit Kunsten, campus Lemmens)
  • Teamleden: Hélène Haug (UCL Louvain-la-Neuve), Steven Marien

Uit talloze bronnen blijkt dat middeleeuwse poëzie grotendeels bestemd was om luidop ten gehore gebracht te worden. In welke mate bestreek men bij die voordracht het gehele vocale continuüm van spreken tot zingen, al dan niet met instrumentale begeleiding? Over welke vocaaltechnische basis beschikte de middeleeuwse spreker-zanger?

Aan de hand van historisch bronnenmateriaal, eigentijdse studies en artistieke uitvoeringspraktijk trachten we een antwoord te vinden op die tweeledige vraag. Le Remède de Fortune van Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377) fungeert daarbij als voornaamste casus.

  • e-mailadres: stijn.vervliet@luca-arts.be
  • Looptijd:  2011-

-

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by