Gregory Panis

Metier

In Malem, Gent staat een kerk die jaar en dag ongebruikt was. Doordat de vzw Circusplaneet de kerk aankocht, werd er nieuw leven in geblazen. Daarnaast werd er een programma-uitbreiding gevraagd, met als doel de herbestemming in en rond de kerk in te zetten om de buurt sociaal-maatschappelijk te versterken.

Metiers. Een samenhangend geheel van arbeidstaken die voor de uitvoering een bepaalde vakkennis vereisen, die losstaand van de individuele beroepsbeoefenaar kan voortbestaan en voor de maatschappij herkenbaar is. Dit was een boeiend gegeven en besloot ik een kapper, bakker, slager en krantenwinkel in de kerk te verwerken. Omdat de linker- en rechterkant in de kerk gespiegeld staan tegenover elkaar, was het interessant om een doorkijk van exterieur naar interieur te creëren. Beginnend met de ramen naar beneden door te trekken ontstaan er interessante doorgangen die gebruikt worden als inkom, zoals een galerij. Aangezien de twee kanten perfect symmetrisch lopen kijkt men dus dwars door de kerk heen. Ik besloot de winkels en diensten zo te organiseren dat ze als naast elkaar liggende dwarszones de kerk doorsnijden. Op de lengte-as van de kerk en dus dwars doorheen de extra functies bevindt zich de circuszone. Er wordt naar buiten toe gecommuniceerd door achter de overige ramen de werkruimte van de bakker en slager te maken. Door de verweving van circus- en handelsfuncties, en door de vele in- en uitgangen worden onverwachte ontmoetingen en verassende situaties uitgelokt.

Gregory Panis
Gregory Panis
Gregory Panis
Gregory Panis

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by