(Im)perfect Design

Lore Langendries

(Im)perfect Design. An Innovative Design Method to Unite the Design Strategies of the Prototypical Craftsman and Industrial Designer in Contemporary Jewellery Design

Lore Langendries

  • Onderzoekseenheid Inter-Actions
  • Onderzoeksgroep Social Spaces

De laatste decennia werd in het sieradenmedium, ten gevolge van de opkomst van de industriële machine, steeds meer afstand genomen van het zuiver ambachtelijke vormgeven dat kenmerkend was voor de edelsmid. Deze nieuwe middelen moeten zodanig gehanteerd worden dat ze een meerwaarde geven aan de uitvoering van een ontwerp. Als hedendaagse sieraadontwerpers bevinden we ons op een continuüm tussen de prototypische ambachtsman en de prototypische industrieel ontwerper. De uitdaging in dit onderzoeksproject – via het medium hedendaags juweelontwerp - bestaat erin om op basis van een ontwerpend onderzoek beide werelden met elkaar verenigen wat een vernieuwende ontwerpmethode oplevert waarbij de nadelen van elke tak worden weggewerkt en de voordelen in een groot daglicht geplaatst worden. Door expliciet op zoek te gaan in dit onderzoek naar een nieuwe manier van ontwerpen die beide standpunten of manier van werkwijzen verenigt zullen alle twee de manieren van ontwerpen, de ambachtelijke en de industriële wijze, overstegen worden. Het doel is om balancerend op de grens van de ambachtsman en ontwerper artistiek werk te ontwikkelen dat beide ontwerpmethoden weerspiegelt.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by