Janne Franssens

BETWEEN THE SPACES

Met de implementatie van het Persoonsvolgend Budget (PVB) veranderde de manier waarop zorg voor mensen met een beperking wordt gefinancierd. Voor veel mensen betekent dat een minder groot budget om alle nodige zorg te bekostigen. Uit mijn onderzoek bleek dat er nood is aan alternatieve behuizing voor mensen met een beperking. Doordat velen een minder groot budget hebben, is er nood aan een goed sociaal netwerk. De Ravenstein Galerij is perfect gelegen om een woonomgeving te worden. Co-housing is een goede manier voor zorgbehoevenden om ‘together apart’ te leven. Het zorgt voor sociaal netwerk en is een goedkopere manier van leven, met gedeelde ruimtes. Tegelijkertijd blaast zo’n project de Ravenstein Galerij nieuw leven in.

 

De Ravenstein Galerij wordt toegankelijk door middel van een extra passage, een nieuwe weg doorheen het gebouw. De passage, een aaneensluiting van hellende vlakken, is een toevoeging aan de huidige circulatie. Het verbindt de bewoners van de co-housing met de omgeving. De co-housing bevat drie zones:

De publieke zone, de bestaande en de nieuwe passage. De trappen en liften blijven ook deel van de circulatie. Het hellend vlak slingert doorheen het gebouw en brengt de bewoners en bezoekers naar de co-housinggemeenschap.

De tussenzones, dat zijn gezellige plaatsen die toegankelijk zijn voor de bewoners van het gebouw. Deze zone verbindt de appartementen met elkaar, waardoor de kleinere stedelijke appartementen vergroten tot een ruime woning. In de tussenzone bevinden zich gemeenschappelijke keukens, zithoeken, kleine bibliotheken, … en nog veel meer. De tussenzones zorgen ervoor dat het een warme gemeenschap wordt.

De privézone is dan enkel voor de bewoners van het appartement. De appartementen zijn ingericht op maat van de noden van een persoon met een beperking. Verschillende vloeren in de ruimtes, zoals in de badkamer, zorgen bijvoorbeeld dat mensen die visueel beperkt zijn, gemakkelijk hun weg vinden in elk huis. Het leefgedeelte van de appartementen staat in verbinding met de tussenzone waardoor de twee in elkaar opgaan. Aan het plafond is ook te zien waar de zones in elkaar overlopen.

 

Dankzij de co-housinggemeenschap verandert de doodse passage in een bruisend dorp in het midden van de hoofdstad. Het wordt een dorp dat voor iedereen toegankelijk is.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by