Kevin Bodard

Framed

FRAMED

Centraal in de historisch waardevolle sociale wijk Malem, die zich als een eiland tussen een Leie-arm en de ring aan de Gentse rand schakelt, bevindt zich de OLV van de Vrede kerk. Het gebouw, sinds jaar en dag ongebruikt, werd gekocht door de vzw Circusplaneet, een organisatie die circuslessen geeft aan een zo breed mogelijk publiek. Door de aankoop van de kerk centraliseert de Circusplaneet haar activiteiten op een plek die voortdurend beschikbaar is.

Als voorwaarde bij de verkoop van de  wijkkerk vroeg de stad Gent om een programma-uitbreiding, met als doel de herbestemming in en rond de kerk in te zetten om de buurt sociaal-maatschappelijk te versterken.

De Bachelorproef wil zich toeleggen op het exploreren van het potentieel van deze herbestemming binnen een uniek kader en op het formuleren van een op de site en situatie toegespitst ontwerpvoorstel. Daarbij wordt nagedacht over het programma van de circusschool en de aard en organisatie van een extra functie die een meerwaarde biedt voor de buurt. Het resultaat is een doordachte, zinvolle ruimtelijke ingreep met speciale aandacht voor de relatie tussen interieur en exterieur.

In de kerk van Malem voorzie ik een centrum voor revalidatie en bewegingsrecreatie, met het circus als rode draad. Dit centrum zou zich uitsluitend toespitsen op ouderen en kinderen met lichamelijke en/of psychische beperkingen. Het leek me interessant deze bewegingsactiviteiten in verband te brengen met de circusschool. Via mijn eigen sportverleden en ervaringen met revalidatie, voelt het aan als mijn plicht om deze mensen te voorzien van de nodige aangepaste beweeginterventies. Na onderzoek naar dit soort centra, de manier waarop ze georganiseerd zijn en gesprekken met de professionelen ter plekke, kwam ik tot een vertrekpunt en vorm waarmee ik aan de slag kon. Het uitgangspunt werd het standaard fysiotherapeutisch klim –en oefenrek in massief hout, dat ingezet kan worden bij een 30-tal bewegingen en oefeningen. Ik koppelde deze rekken los van de wanden waarin ze vaak verankerd zijn en zette ze los in de kerk. Op die manier organiseer ik de ruimte in oefen –en circulatiezones en worden er interessante doorzichten en ritmes gecreëerd. Functionele elementen worden ingezet tot een fascinerende scenografie.

Hiermee wil ik de link leggen naar constant acrobatische bewegingen, alsook de vertaling van structuur naar het ophangsysteem toe, die ze voor hun stunts en oefeningen gebruiken.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by