A la recherche du temps perdu

Carl Van Eyndhoven

"A la recherche du temps perdu". Een artistieke reconstructie van de beiaardmuziek tussen 1600 en 1650 in de Zuidelijke Nederlanden op basis van historische versteekboeken

Carl Van Eyndhoven

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

De opmerkelijke ontwikkeling van de beiaard in de 17de eeuw (met als hoogtepunt de gebroeders François en Pieter Hemony) staat in schril contrast tot het ontbreken van beiaardboeken uit deze periode. Tot nu toe zijn uit de eerste helft van de 17de eeuw slechts twee versteekboeken gekend: Het versteekboek van Hendrick Claes [Brussel, ca. 1616 – 1633] en Het versteekboek van Théodore de Sany [Brussel, 1648]. Deze bevatten enkel bewerkingen voor beiaardautomaat. Uit recent onderzoek is het nieuw inzicht ontstaan dat deze versteekboeken niet alleen interessant zijn omwille van het repertoireonderzoek, maar ook dat het comparatief onderzoek van versteek- en beiaardboeken met de gerelateerde muzikale bronnen van groot belang is om tot een gefundeerde uitvoering van het beiaardrepertoire te komen. Naar analogie hiermee wil dit docotoraatsproject door een vergelijkende analyse van deze twee versteekboeken en gerelateerde bronnen enerzijds met de zeventiende-eeuwse beiaarden (klavieren, trommels) anderzijds een speelklare reconstructie maken van een 17de-eeuws beiaardboek.

Artistiek portfolio: CD met werkopnames en CD met versteekboeken.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by