Lea Theyssen

Sharing Stories

Centraal in de historisch waardevolle sociale wijk Malem, bevindt zich de Vrede kerk. Het gebouw werd gekocht door de vzw Circusplaneet. De bachelorproef wil zich toeleggen op het exploreren van het potentieel van deze herbestemming, gekoppeld aan een sociaal-maatschappelijke programma-uitbreiding. Daarbij wordt nagedacht over het programma van de circusschool en de aard en organisatie van een extra functie die een meerwaarde biedt aan de buurt.

 

Uit onderzoek naar Malem, bleek al snel dat de wijk een unieke geschiedenis had. Na het eerste bezoek aan de kerk en het verlaten schoolplein rezen een aantal vragen op, namelijk naar wat hier allemaal heeft plaats gevonden en  welke herinneringen aan de plek verbonden zijn. Elke plaats, cultuur, persoon en voorwerp heeft zijn eigen unieke verhaal. Dit inspireerde me om de kerk om te vormen tot verzamelplaats voor verhalen; een plek waar jong en oud in een open sfeer zijn verhaal kan komen delen.

 

In mijn ontwerp wil ik de dynamiek van het circus vertalen tot beweegbare elementen in de ruimte. Een scheidingswand verdeelt de ruimte tussen circus en leesatelier, maar wanneer het circus extra ruimte nodig heeft kan ze opgetild worden. In het atelier bevindt zich een centrale tafel waar in en rond gezeten wordt en die getransformeerd kan worden tot zowel afgesloten voorleesruimte als draagstructuur voor circus acts.

Verhalen komen voor in verschillende vormen en soorten. Mijn ontwerp is vooral een ondersteuning voor het motiveren van onderlinge communicatie en open staan voor anderen.

Lea Theyssen
Leesatelier
Lea Theyssen
Voorleesruimte
Lea Theyssen
Onderdelen scheidingswand
Lea Theyssen
Gemeenschappelijk tafel
Lea Theyssen
Voorleesruimte

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by