Vincent Caers

Towards an extended and interdisciplinary contemporary percussion performance

  • Onderzoekseenheid: Music & Drama
  • Onderzoeksgroep: Performance Practice & Composition

Living Scores Live (LS Live) onderzoekt hoe repertoire-studie de nodige inzichten kan genereren om een extended performance van hedendaags percussierepertoire te realiseren. Het gaat na hoe deze extended performance de beleving van dit repertoire kan versterken. Vervolgens onderzoekt LS Live hoe dit tot nieuwe formats leidt voor de performance van de hedendaagse percussionist. Hiervoor kijkt LS Live naar de uitvoeringspraktijk in zowel de klassiek-hedendaagse als in de niet-klassiek-hedendaagse wereld en gaat het na hoe - elementen uit - beide werelden als inspiratie dienen voor een nieuwe benadering van het hedendaags percussierepertoire. Vanuit concrete cases ontwikkelt LS Live zo een innovatieve methode die in het studietraject van hedendaagse muziek de integrale beleving van het artistieke proces tijdens de performance centraal plaatst.

  • Promotor: Dr. Piet Swerts
  • Copromotor: Tom De Cock
  • Looptijd: 2016-20
  • E-mailadres: vincent.caers@me.com

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by