Stijn Hanssens

Made in Belgium!? Zoektocht naar evolutie en invloeden binnen de Belgische orgelmuziek van Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) tot Flor Peeters (1903-1986)

Stijn Hanssens

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Het orgel heeft door de eeuwen heen steeds componisten weten te inspireren en aan te zetten tot hun scheppende arbeid. Zo verwierven ondermeer, en dit zeker terecht, de Duitse en Franse orgeltraditie wereldfaam. Maar ook in eigen land hebben creatieve geesten de “Koningin der Instrumenten” bedacht met talrijke composities. Heel wat waardevolle bladzijden orgelliteratuur zijn hiervan de, vaak spijtig genoeg stille, getuigen.

Dit doctoraatsproject wil op zoek gaan naar een artistiek verantwoorde uitvoeringswijze van Belgische orgelmuziek die ontstaan is vanaf de eerste belangrijke orgelwerken van Jacques-Nicolas Lemmens tot en met het orgeloeuvre van Flor Peeters. Er wordt onderzocht in hoeverre de evolutie die deze muziek heeft doorgemaakt zijn weerslag heeft op de uitvoeringspraktijk. Ook wordt nagegaan welke invloeden, zoals de veranderende tendensen in de orgelbouw, de evolutie van de orgelmuziek buiten België en de herontdekking van de oude muziek in deze evolutie een cruciale rol hebben gespeeld en op welke wijze deze bevindingen de uitvoerder vandaag kunnen ondersteunen in het maken van artistieke keuzes. Tot slot wordt getracht vast te stellen of men in deze muziek kenmerken aan het licht kan brengen die zowel op het vlak van schriftuur als naar uitvoeringswijze typerend zijn voor de Belgische orgelschool.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by