Marie Vanhees

Form Follows Nature

Form follows nature

 

 

De wijk Malem bestaat uit verschillende aspecten: sociale woningen, een wijkkerk en een drukke straat door sluipverkeer. Er wonen 57 verschillende nationaliteiten, maar er is weinig contact tussen de mensen. De open ruimte die er is, is niet onderhouden en niet aantrekkelijk. 

 

De buurt heeft nood aan een ontmoetingspunt, een plaats waar kinderen veilig kunnen spelen, waar ouders met elkaar kunnen praten. Ook de circusplaneet haalt hier voordeel uit, dit punt biedt een plaats aan die de circusplaneet kan benutten om buiten de kerk te oefenen en op te treden!

 

Ik ben met de inwoners gaan praten en uit deze gesprekken werd duidelijk dat vroeger de groene zone’s in Malem veel beter onderhouden waren, eiken sierden de straten, mensen kenden elkaar, ze kwamen meer buiten. 

‘Hoe kan ik dit weer teruggeven aan deze buurt?’, deze vraag hield mij bezig… Steeds kwam ik weer bij dezelfde conclusie: Natuur is belangrijk. Kan ik met een structuur die een oorsprong heeft in de natuur de buurt weer sociaal maatschappelijk versterken en tevens ook een boeiende vormentaal creëren? 

 

De natuurlijke structuur van een honingraat boeide mij enorm omwille van de symmetrie, verschillende functies, sterke structuur, boeiend patroon en het binnen/buiten aspect. De honingraat heb ik gebruikt om volumes te creëren omwille van het esthetische aspect, maar ook het structurele van deze vorm heb ik in mijn concept toegepast omwille van de technische kwaliteiten.

 

Enerzijds is er de buitenomgeving met het plein en aanleg in verschillende niveaus waardoor mensen kunnen zitten, spelen, naar het podium kijken en waar groene zone’s geïntegreerd zijn. Het sluipverkeer in de Oudstrijderslaan wil ik ontmoedigen door de zeshoek te voorzien van ‘open groene voegen’ die een remmend effect hebben. Zodanig dat de automobilisten deze baan minder zullen gebruiken.

Anderzijds trek ik de honingraatstructuur ook door in de kerk. Aan de hand van mijn structuur bouw ik ruimtes op die gebruikt kunnen worden door het circus. Net zoals buiten is er een plein aanwezig waar het circus kan oefenen en optreden. Rondom dit plein zijn er tribunus opgebouwd zodat toeschouwers kunnen genieten van de schow. In een tweede laag werk ik dan met een eerder technische zeshoekige structuur waar lichtbruggen, trapezes, gordijnen en andere elementen die nodig zijn voor het circus opgehangen worden.

 

Door dit concept ben ik er van overtuigd dat de relatie tussen interieur en exterieur versterkt wordt, dat het leven van binnen ook op een boeiende manier buiten verder gezet kan worden en omgekeerd. Dit ontwerp biedt de bewoners en mensen van de circusschool een ontmoetingsplek waar ruimte is voor gesprek, dialoog, creativiteit, ontspanning, genieten,…

Marie Vanhees
Marie Vanhees

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by