On the Multilevel Organizing Principles of Duration and Time in the Perception of Music

Pieter Schuermans

On the Multilevel Organizing Principles of Duration and Time in the Perception of Music

Pieter Schuermans

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Als componist onderzoek ik de parameter toonduur, en hoe deze te organiseren. Repetitieve patronen van (on-) regelmatige pulsduur worden daarbij aangewend om de beleving van ritme en metrum te schragen. Hoe breed in de tijd kunnen deze 'pulsduurpatronen' uitgesponnen worden? Kùnnen deze pulsduurpatronen als referentiekader fungeren voor de beleving van complexe ritmiek en ritmische meerlagigheid? Voegen ze in deze hoedanigheid iets toe aan de muzikale beleving?
Eigen werk dat de aanleiding vormde tot dit gedachtengoed, relevante 20e en 21e eeuwse werken evenals elementen uit de traditionele Indiase en Afrikaanse muziek worden onder de loep genomen.
Dit doctoraat behelst bovendien de creatie van een drietal nieuwe composities. Ze bouwen voort op de resultaten van het onderzoek en zijn op hun beurt onderwerp van verdere analyse. De interactie tussen onderzoek en compositie zal zich immers steeds als de rode draad doorheen dit doctoraatstraject spinnen.

  • Promotor: G. d'Ydewalle
  • Copromotor: Luc Van Hove
  • Begeleidingsteam: Adriaan Spruyt
  • Looptijd: 2010 - 2020
  • E-mailadres: info@pieterschuermans.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by