Musiceren op zuigwindharmonium met (double) expression

Klaas Hoek

Musiceren op zuigwindharmonium met (double) expression. Geschiedenis en vernieuwing

Klaas Hoek

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Het zuigwindharmonium met (double) expression is tussen 1900 en ca. 1930 hoofdzakelijk in Duitsland in productie geweest. In de literatuur wordt het veelal beschouwd als een mislukt concept. Ik gebruik dit type instrument veel in mijn concertpraktijk. Dit roept allerlei vragen op. Deze vragen hebben uiteindelijk geleid tot dit onderzoeksvoorstel. Het omvat enerzijds geschiedkundig onderzoek naar het instrument, anderzijds onderzoek naar de expressieve mogelijkheden en de toepassing ervan in het uitvoeringsproces. Het accent wordt gelegd op de klankmogelijkheden van het instrument, op de expressieve muzikale middelen uit de tijd dat het instrument is gebouwd. Hoe deze toe te passen in een hedendaagse context? De nieuwe bevindingen trachten we te extrapoleren naar andere vormen van musiceren, door andere musici op andere instrumenten. Tevens wil dit onderzoek bijdragen tot een uitvoeringspraktijk waarbij de klank van een instrument centraal staat, en die voorbijgaat aan het historiserend musiceren.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by