Naomi Dewijse

Bachelorproef

Centraal in de historische wijk Malem, die zich aan de Gentse rand schakelt, bevindt zich de OLV

kerk van de Vrede kerk. Het gebouw, sinds jaar en dag ongebruikt, werd gekocht door de vzw

Circusplaneet, een organisatie die circuslessen geeft aan een zo breed mogelijk publiek.

Als voorwaarde bij de verkoop van de wijkkerk vroeg de stad Gent om een programma-

uitbreiding, met als doel de herbestemming in en rond de kerk in te zetten om de buurt sociaal-

maatschappelijk te versterken.

De Bachelorproef wil zich toeleggen op het exploreren van het potentieel van deze

herbestemming binnen een uniek kader en op het formuleren van een op de site en situatie

toegespitst ontwerpvoorstel. Daarbij wordt nagedacht over het programma van de circusschool en

de aard en organisatie van een extra functie die een meerwaarde biedt voor de buurt.

 

Zelf werk ik graag met textiel, ik koos als meerwaarde voor Malem een textiel atelier en winkel.

 Mensen van uit Malem of buiten Malem kunnen hun textiel daar komen kopen en workshops volgen. In

Malem wonen mensen van verschillende culturen. Het textielatelier kan deze diverse cul-
turen samen brengen. De mensen van het circus kunnen hun textiel kopen in de winkel en

hun eigen kleren en materiaal maken in het kleine atelier in de winkel. Mijn bedoeling is

 een stalen frame te maken met kaders waar textiel rollen kunnen aanhangen.

Die textielrollen kan je dan makkelijk van het stalenframe uit rollen tot op een tafel, dit kan je dan makkelijk afsnijden

Op sommige delen van het stalen frame komen stalen buizen te liggen waar gedraaide doeken naar omlaag hangen.

Achter het frame waar de textielrollen aanhangen kan er nog materiaal geplaatst worden van het circus of het textiel atelier.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by