Nooit meer alleen. Het autobiografisch beeldverhaal als artistiek proces

Eva Cardon

Nooit meer alleen. Het autobiografisch beeldverhaal als artistiek proces

Eva Cardon

 • Onderzoekseenheid Intermedia
 • Onderzoeksgroep Narrative Arts

Dit doctoraatstraject onderzoekt hoe een autobiografisch beeldverhaal artistiek kan worden ingezet zonder beperkt te blijven tot de eigen belevingswereld van de auteur. Het anekdotische krijgt een meer universele uitstraling door fictieve elementen en ervaringen van anderen toe te voegen. Dankzij het inzetten van technisch en narratief experiment en het toepassen van esthetische benaderingen worden vernieuwende creatieve strategieën ontwikkeld. Zo wordt een beeldverhaal gecreëerd rond verschillende aspecten van het moederschap en menselijke relaties die verschuiven na het krijgen van een kind.

 • Promotor: Pascal Lefèvre
 • Copromotor: Gerda Dendooven
 • Begeleidingsteam: Anneleen Masschelein en Tom Lambeens
 • Looptijd: 2015 -2020
 • E-mailadres: eva.cardon@luca-arts.be

------------------------------------------------------------------------------

Never Alone Again. The Autobiographical Comic as an Artistic Process

Eva Cardon

 • Reasearch unit Intermedia
 • Reasearch group Narrative Arts

---

 • Supervisor: Pascal Lefèvre
 • Co-supervisor: Gerda Dendooven
 • Supervisory Committee: Anneleen Masschelein and Tom Lambeens
 • Duration: 2015 -2020
 • Email: eva.cardon@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by