Open source modulair gietmalsysteem

Bram Kerkhofs

Open source modulair gietmalsysteem.

  • Onderzoekseenheid: LABOPro
  • Opleiding: Interieurvormgeving

Dit PWO-onderzoeksproject sluit naadloos aan op een eerder onderzoek waarin 3 methoden om zelf constructieonderdelen te kunnen produceren voor meubels en prototypes vanuit het gieten van metalen in aanpasbare houten en stalen mallen werd onderzocht. Doordat deze mallen zijn opgebouwd uit meerdere, al dan niet verschillende onderdelen kunnen vanuit dit model vanuit één mal meerdere vormen worden ontwikkeld die integreerbaar zijn in meubels en constructies.  (scharnieren, klinken, koppelstukken, …) De voordelen van dit systeem zijn enerzijds de lagere kost voor de productie van constructieonderdelen in functie van een beperkte oplage, anderzijds biedt het de mogelijkheid om meerdere verschillende constructieonderdelen te produceren vanuit de vele mogelijke combinaties van malonderdelen binnen één systeem. Het systeem is bedoeld om een aantal identieke onderdelen te kunnen produceren in functie van prototypes of beperkte oplages van meubels en constructies.

Eén van die methoden werkt met malonderdelen uit aluminium en staal en leent zich perfect om vormelijk en als ‘systeem’ verder te ontwikkelen. Aan dit systeem kunnen eindeloos malonderdelen worden toegevoegd wat de vormelijke en constructieve mogelijkheden alleen maar vergroot.

Het open stellen van dit systeem naar andere gebruikers maakt het mogelijk om het aanbod aan constructieonderdelen steeds verder te kunnen ontwikkelen en uit te breiden. Dit koppelend aan de vraag om vanuit de noden van andere ontwerpers nieuwe malonderdelen te laten ontwerpen en deze toe te voegen aan een zich uitbreidende vrij toegankelijke databank, creëert een geheel dat steeds interessanter wordt.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by