Pathy Govaert

Beam Of Malem

Malem, een wijk met vele gezichten.
Een historische wijk in het zuidwesten van Gent.  Met zijn multiculturele inwoners en verschillende religies vormt het een maatschappelijk interessante buurt waar veel potentieel in zit. De rivier de Leie, die dwars door de wijk loopt, vormt de scheiding tussen Malem en de rest van Gent. Langs de oevers van de rivier bevindt zich de OLV van de Vrede kerk. Het gebouw werd gekocht door de vzw Circusplaneet, een organisatie die circuslessen geeft aan een zo breed mogelijk publiek.  

Als voorwaarde bij de verkoop vroeg de stad Gent om een programma-uitbreiding, met als doel de buurt sociaal-maatschappelijk te versterken. Met de Bachelorproef 2015/2016 willen we ons toeleggen op het potentieel van deze herbestemming binnen een uniek kader en op het formuleren van een op de site en situatie toegespitst ontwerpvoorstel.

Malem, een wijk met heel verschillende religies en culturen; hoe kan er hier eenheid en samenhorigheid gecreëerd worden? Doorheen mijn onderzoek ontdekte ik dat een cultuur ontstaat omdat mensen een bepaalde leegte ervaren en deze proberen op te vullen door te grijpen naar een bepaald geloof, dat zich dan gaandeweg verspreidt. Vanuit dit idee wil ik een meditatieruimte oprichten waarbij de mensen even tot rust kunnen komen en de gebeurtenissen van hun omgeving een plaats kunnen geven. Een plaats die losstaat van enig geloof, maar waar elk geloof welkom is. De ruimte mag dus niet meer worden geassocieerd met ‘kerk’.

Circusartiesten zoeken vaak de grenzen op van hun lichaam en hierbij is de concentratie die ze kunnen oproepen van groot belang. Maar ook vóór het optreden trekken artiesten zich graag even terug om tot rust te komen. Hiervoor kunnen ze de meditatieruimte dan gebruiken. Ook gezamenlijk, gezien de ruimte niet zal worden gebonden aan een enkele geloofsovertuiging.

De mediatieruimte moet soberheid uitstralen, maar toch direct aanwezig zijn. Vanuit deze visie ben ik beginnen ontwerpen,   drie diverse balken worden in de ruimte geplaatst waarbij verschillende functies schuilgaan. Deze balken worden op verschillende hoogtes en in verschillende richtingen geplaatst om zo diepte te creëren in de ruimte.  Ze worden bevestigd aan katrollen die aan het plafond hangen, waardoor ze in de hoogte verstelbaar zijn. Wanneer de balken op de grond liggen, zijn er een zit- en opbergfunctie beschikbaar en wanneer de balken in de lucht hangen, kan heel de  kerk gebruikt worden als circusruimte waardoor de ruimte optimaal kan worden gebruikt. Gezien er niet met banken of stoelen wordt gewerkt, maar met grote, uitschuifbare balken die de ruimte domineren, zal het ‘kerk’-gevoel weggenomen worden bij de gebruikers. Zo zullen de zwevende balken niet alleen het circusgevoel versterken, ze zullen de ruimte ook toegankelijker maken voor verschillende culturen.

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by