Pauline Vercammen

Acte de Présence

Centraal in de woonwijk Malem, die zich aan de Gentse rand schakelt, bevindt zich de Onze Lieve Vrouw van de Vrede kerk. Het gebouw werd gekocht door de vzw Circusplaneet en centraliseert daardoor haar activiteiten op een plek die voortdurend beschikbaar is.

Als voorwaarde bij de verkoop vroeg de stad Gent om een programma-uitbreiding, met als doel de buurt sociaal-maatschappelijk te versterken.

De Bachelorproef 2015 – 2016 wil zich toeleggen op het exploreren van het potentieel van deze herbestemming. Daarbij wordt nagedacht over het programma van de circusschool en een extra functie die een meerwaarde biedt voor de buurt. Het resultaat is een doordachte, zinvolle ruimtelijke ingreep met speciale aandacht voor de relatie tussen interieur en exterieur.

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de uitbreiding van een fiets-as die door Malem zal lopen. Op deze manier zal de wijk terug meer in contact komen te staan met de stad. Door op deze route herkenningspunten te plaatsen die een link hebben met Malem, de kerk en de circusplaneet, zou de bekendheid van Malem moeten toenemen.

De vorm van deze hotspot werd bekomen door het grondplan van de kerk te bestuderen en daar een verhouding uit te halen. De verhouding die mij het meeste aansprak was de openheid van de deuropening waaruit een trapezium kan worden afgeleid. Dit zal gebruikt worden voor de vorm van zowel de modules in als rond de kerk.

De compositie in de kerk wordt bekomen door het verschalen van de gevonden trapezium en de lijnen hiervan door te trekken. Deze lijnen die volledig door de kerk lopen moeten de drempel verlagen en de mensen aantrekken om naar binnen te komen. Om de binnenkant van de kerk in ere te houden zal deze compositie in niveaus worden ingedeeld waarbij het grondvlak volledig vrij blijft. Om contrast te vormen met de kerk zal dit in beton worden uitgevoerd. De gezelligheid van het circus zal dan weer weerspiegeld worden in het gebruik van het hout en de lichtgevende wanden die zullen dienen als egale lichtbronnen voor de ruimte.

Pauline Vercammen
Lamp Constructie en Materialen (beton-hout-metaal)
Pauline Vercammen
Stoel Ontwerpen Realiseren
Pauline Vercammen
Teaserbeeld Bachelorproef
Pauline Vercammen
Sfeerbeeld Bachelorproef
Pauline Vercammen
Sfeerbeeld Bachelorproef

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by