A Performer's Analysis of Alexander Scriabin's Preludes

Stijn Vervliet

A Performer's Analysis of Alexander Scriabin's Preludes. Tension between Artistic Practice and Research Processes: (a Study of) the Specific Role of the Performer

Stijn Vervliet

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Dit onderzoek situeert zich op het onderzoeksdomein van uitvoeringspraktijk en analyse. De centrale vraagstelling is gericht op het spanningsveld tussen research processes en artistic practice, en meer bepaald op de rol van de uitvoerder in een Historically Informed Performance Practice (HIP) van de preludes van Scriabin. Dit impliceert subvragen naar de aard en bijdrage van de persoonlijke keuzes van de uitvoerder en de invloed van die keuzes op het resultaat (de uitvoering). De onderzoeksopzet is drieledig: (1) een analytische studie, (2) een praktijkstudie (uitvoering) en (3) een studie van de (historische) opnames. Het bijhouden van een artistiek en reflectief logboek laat terugkoppeling naar het afgelegde onderzoekstraject toe i.f.v. een detailstudie van de evolutie bij de uitvoerder en van de ondergane invloeden uit de praktijkstudie en analytische studie van het werk. Dit onderzoek wil zich ten dele profileren als vervolgonderzoek met als doel het gebruik en de functionaliteit van eerder gehanteerde methodieken en expertise uit de sociale wetenschappen in een muzikale context verder te verfijnen.

  • Promotor: Pieter Bergé
  • Copromotor: Piet Swerts
  • Begeleidingsteam: Johan Lybaert en Bart van Looy
  • Looptijd: 2009-15
  • E-mailadres; stijn.vervliet@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by