The Shape of the Paper Book to come

Geoffrey Brusatto

The Shape of the Paper Book to come

Geoffrey Brusatto

  • Onderzoekseenheid Inter-Actions
  • Onderzoeksgroep Re-Visionary

Dit praktisch gebaseerd onderzoek focust op manier hoe de hedendaagse gebruiker informatie verwerkt en hoe deze vertaald kan worden binnen de bestaande fysische structuur van het boek, dat naast een informatiedrager ook een tactiel object is. De huidige boekvorm wordt in vraag gesteld en er wordt onderzocht hoe het papieren boek als medium in onze digitale maatschappij kan overleven. Vormelijk wordt er onderzocht hoe de "spread" van het boek – en de onderliggende lagen – een kader kan vormen voor nieuwe structuren. Door een tactiele en visuele herstructurering wordt er getracht een meer dynamische en interactieve boekvorm te ontwerpen waardoor het boek naast een descriptieve ook een performatieve functie krijgt.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by