On-the-Spot Music teaching

Thomas De Baets

“On-the-Spot Music teaching”. De muziekleraar in onmiddellijke muzikale interacties

Thomas De Baets

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

In dit onderzoek bestuderen we de muzikale interacties tussen de muziekleraar en de leerlingen in het secundair onderwijs. De centrale onderzoeksvraagis: in hoeverre bepaalt het muzikale handelen van de muziekleraar de kwaliteit van de muzikale interactie met leerlingen? Dit onderzoek wil de invulling van het vak Muzikale Opvoeding sterker enten op het muzikale leerproces van de lerende en zicht krijgen op de rol die de muziekleraar hierbij best kan vervullen. Het betreft hier een onderzoekmet een muziekpedagogische focus. Het is echter niet evident om het ‘artistieke’ te benoemen in de muziekpedagogische praktijk. Dit probleem operationaliseren we in een bijkomende onderzoeksvraag: hoe hetbegrip ‘artisticiteit’ definiëren in de context van muziekpedagogie? We stellen dat de artisticiteit van de muziekleraar ligt in de mate waarin hij zijn muzikale competenties kan inzetten in onderwijssituaties. We wijzen daarbij ook op het belang van routine binnen die onmiddellijkheid. Uiteindelijk focussen we op onvoorbereide niet-geroutineerde muzikale acties die we detecteren binnen de eigen onderwijspraktijk en vervolgens uitgebreid beschrijven. De onderzoeker was in het kader van dit onderzoek een jaar actief als muziekleraar in een secundaire school in de regio Leuven. De musicus is in deze studie dus tegelijk onderzoeker en onderzochte. Deze unieke positie is eigen aan artistiek onderzoek, maar zorgt wel voor een methodologische uitdaging. We gebruiken als belangrijkste inspiratiebron en ontwikkelen een eigen kwalitatiefonderzoeksinstrument. Het onderzoek resulteert in een analyse en categorisatie van de verschillende muzikale interacties (op basis van hun pedagogisch-didactische betekenis) en een veranderd gedragspotentieel van de muziekleraar.

Artistiek portfolio: CD met videofragmenten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by