Musical Communication in Ensemble Playing:From Multidisciplinary to Interdisciplinary Research Strategies

  • Projectverantwoordelijke: Stijn Vervliet (LUCA Faculteit Kunsten, OE Music & Drama, OG Performance Practice & Composition)
  • Teamleden: Thomas De Baets (LUCA Faculteit Kunsten, OE Music & Drama, OG Music Education & Therapy), Geert Brône (KU Leuven, OE Taalkunde, OG Multimodality, Interaction & Discourse), Kurt Feyaerts (KU Leuven, OE Taalkunde, OG Multimodality, Interaction & Discourse), Toon Goedemé (KU Leuven, EAVISE)

“Into the Wild” wil een nieuw onderzoeksconsortium optimaal  voorbereiden op BOF-vervolgonderzoek. De ambitie is de multidisciplinaire onderzoeksaanpak te ontwikkelen en te transformeren tot een interdisciplinaire  onderzoeksstrategie. Deze optimalisatie veronderstelt een doorgedreven samenwerking tussen de betrokken onderzoekers en een verregaande synergie tussen de verschillende onderzoeksperspectieven en -methoden.

Het project bestudeert de complexiteit van de muzikale communicatie bij samenspelende musici. Muzikaal samenspel, of het nu gaat om ingestudeerde werken met partituur of vrije improvisatie, wordt vaak beschreven als een vorm van conversatie tussen musici. Vertrekkend vanuit de conversatie-metafoor verkent het voorgestelde project verdere methodologische en analytische kruisbestuivingen tussen bestaande onderzoekslijnen met aandacht voor multimodale interactie en muzikaal samenspel.  Het ultieme methodologische doel is het operationaliseren van een duurzame interdisciplinaire samenwerking. Concreet streeft het project naar een integratie van volgende onderzoekslijnen: (1) muzikale uitvoeringsanalyse, (2) analyse van visuele aandachtsverdeling en (3) multimodale conversatieanalyse.

Dit project maakt maximaal gebruik van recente technische ontwikkelingen die het mogelijk maken om communicatie in een natuurlijke setting (“in the wild”) gedetailleerd in kaart te brengen, d.w.z. in de kunstpraktijk zelf en dus niet in een traditionele laboratorium-setting. Het gaat daarbij zowel om state-of-the-art meetapparatuur, zoals mobiele eye-trackingtechnologie voor het meten van visuele aandachtsverdeling, als om analysetools voor de verwerking van multimodale data. De methodologische verkenning verloopt via drie afgebakende cases binnen de kamermuziekpraktijk. Per case worden data verzameld van twee repetities en één uitvoering. We kiezen voor een successief verloop van de cases zodat de methode tweemaal aangescherpt kan worden. Dit pilootproject is een noodzakelijke stap in functie van artistiek gestuurd interdisciplinair vervolgonderzoek.

  • e-mailadres: stijn.vervliet@luca-arts.be
  • Looptijd: 2014-

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by