rAAK, Research Center for Architecture & the Arts at KU Leuven Association

LUCA – Bijzondere Faculteit Kunsten, LUCA Pro en het Departement Architectuur Campus Sint-Lucas van de KU Leuven hebben inhoudelijk en structureel gemeenschappelijke opdrachten en gedeelde visies. Op het raakvlak tussen hun onderzoeksdomeinen en met het oog op het doelgericht inzetten van gebundelde expertise, richten LUCA School of Arts en de KU Leuven het onderzoekscentrum rAAk op. Binnen het onderzoekscentrum bundelen de partners hun expertise rond gemeenschappelijke speerpunten zoals ruimtelijkheid, publieke ruimte en materialiteit.

rAAk stimuleert via deze samenwerking het onderzoek tussen de betrokken partners alsook met externe organisaties. In het bijzonder wil rAAk multidisciplinaire projecten met maatschappelijke en/of economische finaliteit stimuleren. Denk maar aan de creatieve industrieën of aan de openbare instellingen die meer en meer een beroep doen op de unieke expertise van kunstenaars, ontwerpers en architecten. rAAk pleit voor de erkenning en het belang van het artistiek en ontwerpmatig onderzoek bij de instellingen die het onderzoeksbeleid bepalen. Op de agenda staat onder meer de verhoging van de visibiliteit, impact en valorisatie van dit onderzoek, en de positie van de creatieve disciplines in het onderzoeksprogramma van de Europese Gemeenschap. rAAk deelt tenslotte ook kennis en expertise – tussen de partners en met het werkveld en de internationale onderzoekswereld. Zo organiseert rAAk gemeenschappelijke onderzoeksseminaries en neemt deel aan kennisbeurzen, gericht op de bedrijfswereld.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by