Sociale dienstverlening in Brussel en Gent

  • Hulp of bemiddeling nodig bij het aanvragen van een studietoelage?
  • Recht op een studietoelage en wens je een voorschot?  
  • Vragen over je studiegeld? 
  • Vragen over kinderbijslag, studeren met een werkloosheidsuitkering, leefloon of als werknemer? ​

 

Maak een afspraak met stuvo in Brussel

Maak een afspraak met stuvo in Gent

Breng op je afspraak alle nodige documenten mee. Vul de vragenlijst in, verzend je antwoorden en ontvang een mail met een overzicht.

STUDIETOELAGE VLAAMSE OVERHEID
Je kan een studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op je studies, je nationaliteit en je financiële situatie. Voor het academiejaar 2018-2019 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2018 tot uiterlijk 1 juni 2019. Als je al eerder een studietoelage kreeg wordt je dossier mogelijks automatisch opgestart door de dienst studietoelagen. Zelfs in dat geval moet je nog alle gegevens controleren en goedkeuren om je aanvraag geldig te maken! Dossiers worden chronologisch verwerkt. Wij adviseren dat je je aanvraag zo snel mogelijk zelf doet. Hoe sneller je je aanvraag doet, hoe sneller je een beslissing krijgt. 

Het kan soms even duren vooraleer je studietoelage op je bankrekening wordt gestort. Stuvo kan je daarom een voorschot op je studietoelage geven. 

STUDIEGELD
Heb je recht op een studietoelage, dan betaal je aan je onderwijsinstelling het beurstarief studiegeld van €108.80.

Ontvang je geen studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je in volgende situaties verminderd studiegeld:

  • Je referentie-inkomen ligt onder de maximumgrens, maar je komt niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet, een creditcontract). In dit geval bekijkt Stuvo of je in aanmerking komt voor het beurstarief. 
  • Je inkomen is te hoog en het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens is niet groter dan € 3 166: je betaalt het bijna-beurstarief. 
  • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen: je kan misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld. 

Voor een aanpassing van je tarief studiegeld moet je een afspraak maken bij Stuvo. Als blijkt dat je in aanmerking komt voor vermindering, regelt Stuvo dit rechtstreeks met de boekhouding.

GESPREIDE BETALING VAN HET STUDIEGELD
Moet je het volledige studiegeld of het bijna-beurstarief betalen en heb je het moeilijk om dit in één keer te doen, vraag dan bij Stuvo een akkoord voor een spreiding van betaling. Hierbij mag je onder bepaalde voorwaarden de betaling van het studiegeld spreiden tot uiterlijk 1 december 2018.

Ook al krijg je van Stuvo de toelating om je studiegeld te spreiden, dan dien je toch binnen de betalingstermijn van je factuur een vast bedrag (238.30 euro) te betalen. Maak voor de vervaldatum van de factuur een afspraak bij Stuvo om blokkering van je schoolaccount te voorkomen.

Voorwaarden:

  • je bent student en voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap
  • het gezinsinkomen is lager dan €70.000 (netto belastbaar) of er zijn minstens 2 studenten hoger onderwijs in je gezin. Ook al zijn er 2 studenten in het hoger onderwijs, dan vraagt Stuvo toch de inkomensattesten op om te bekijken of je zeker niet in aanmerking komt voor vermindering van je studiegeld. 

EXTRA FINANCIELE TUSSENKOMST DOOR STUVO
Ondervind je moeilijkheden om je studies te betalen omdat je studietoelage je studiekosten niet dekt of omdat je door omstandigheden geen studietoelage ontvangt? Je kan een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst van Stuvo. Hiervoor onderzoekt Stuvo samen met jou je financiële en persoonlijke situatie. Stuvo-medewerkers hebben beroepsgeheim. De beslissing wordt genomen door een comité die jouw vraag objectief en vertrouwelijk behandelt. Doe je aanvraag voor het academiejaar 2018-2019 voor 1 juni 2019.

CENTEN VOOR STUDENTEN INFOBROCHURE EN WEBSITE
Met vragen rond je rechten en plichten met betrekking tot kinderbijslag, studentenarbeid, leefloon, belastingen, studeren met werkloosheidsuitkering, studeren als werknemer, financiële gevolgen van stoppen met studeren of heroriënteren,… kan je bij Stuvo terecht. Neem ook alvast een kijkje op centenvoorstudenten.  

FINANCIELE GEVOLGEN BIJ HET WIJZIGEN OF STOPZETTEN VAN JE OPLEIDING
Wil je tijdens het academiejaar je studie stopzetten, wijzigen of heroriënteren dan kan dat gevolgen hebben op je studietoelage, je kinderbijslag/Groeipakket, je inschrijvingsgeld, studentenarbeid en je leerkrediet. Onderaan deze pagina vind je een blaadje met meer info.

AFGESTUDEERD? WAT NU?
Moet ik mij nu inschrijven bij de VDAB? Ontvang ik nog kinderbijslag of groeipakket? Welke opties zijn er om verder te studeren? Ontdek een antwoord op je vragen in onze brochure onderaan deze pagina.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by