Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 2 en Titel 3 van de statuten (pdf-document), en artikel 7 van het huishoudelijk reglement LUCA (als bijlage).

Werkende leden

De hogescholen
Odisee vertegenwoordigd door mevrouw Ann DECEULEMEESTER
UC Leuven en UC Limburg vertegenwoordigd door de heer Jos CLIJSTERS
LUCA School of Arts vertegenwoordigd door de heer  Jean-Pierre RAMMANT
Thomas More Kempen vertegenwoordigd door de heer Koen GEENS
Thomas More Mechelen-Antwerpen vertegenwoordigd door de heer Ludo LAUWERS
Vives Noord vertegenwoordigd door de heer William DE GROOTE
Vives Zuid vertegenwoordigd door de heer Herman VANLERBERGHE

De universiteit
Vertegenwoordigd door Prof. em Herman DAEMS, voorzitter Raad van Bestuur KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. em. Herman COUSY, professor emeritus KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. em. Jozef JANSSENS, professor emeritus KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. em. Ludo MELIS, professor emeritus KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. em. Pierre VERBAETEN, professor emeritus KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. Guido VERHOEVEN, endocrinoloog KU Leuven

Gecoöpteerde leden

Voorzitter Associatie KU Leuven,  Prof. dr. ir. André OOSTERLINCK

Onafhankelijken

De heer Luc CORTEBEECK
De heer Frank DONCK
De heer Hugo LEROI
De heer Jan MEYERS
De heer Piet VANTHEMSCHE
Mevrouw Caroline VEN

Toegetreden leden met raadgevende stem

Mgr. Lode AERTS, bisschop van Brugge
De heer Lieven BOEVE, directeur-generaal VSKO
Mgr. Johan BONNY, bisschop van Antwerpen
Mgr. Jozef DE KESEL, aartsbisschop van Mechelen-Brussel
Mgr. Patrick HOOGMARTENS, bisschop van Hasselt
Prof. dr. LUC SELS, rector KU Leuven
Mgr. Luc VAN LOOY, bisschop van Gent

Waarnemers

De heer JOZEF DE CUYPER, regeringscommissaris
Mevrouw Maria DE SMET,  secretaris Algemene Vergadering Associatie KU Leuven
De heer Joris HINDRYCKX, algemeen directeur Vives Noord en Vives Zuid
Mevrouw LON HOLTZER, directeur Associatie KU Leuven
De heer BRUNO LAMBRECHT, directeur-generaal rectorale diensten KU Leuven
De heer JORIS ROSSIE, algemeen directeur Odisee
De heer Marc VANDEWALLE, algemeen directeur UC Leuven en UC Limburg
Mevrouw Machteld VERBRUGGEN, algemeen directeur Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas More Kempen
Mevrouw Marleen VERLINDEN, algemeen directeur LUCA School of Arts

Secretaris

Mevrouw Dominique CLAES, staflid algemeen beheer LUCA School of Arts

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by