Artistiek evalueren

OOF-PROJECT EVALUEREN IN HET HOGER KUNST- EN ONTWERPONDERWIJS
Valt er over ‘smaak en kleur’ te discussiëren? Hoe geef je een cijfer op artistiek werk? Verloopt evaluatie in kunst- en ontwerponderwijs anders dan bij andere disciplines en, zo ja, hoe dan precies? Of verschilt het maar een weinig of niet van evaluatie bij niet-artistieke disciplines? En wat kunnen deze laatste van het kunst- en ontwerponderwijs leren?

Deze en andere vragen werden onderzocht in een project van het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF) van de Associatie KU Leuven dat tot doel heeft het inzicht in evalueren binnen de context van het hoger kunst- en ontwerponderwijs te vergroten en de evaluatiepraktijken aan te scherpen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by