Diplomavoorwaarden Masteropleiding

Wil je inschrijven voor een masteropleiding dan moet je in het bezit zijn van dat academische bachelordiploma dat rechtstreeks toegang verleent.

Ben je in het bezit van een verwant academisch of professioneel bachelordiploma, dan kan je in sommige gevallen in de master instromen na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel-/voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Voor meer informatie neem je best contact op met info@luca-arts.be.

Voorbereidingsprogramma's

Een voorbereidingsprogramma is bedoeld voor studenten met een academisch bachelor- of masterdiploma die aan een masteropleiding willen beginnen maar op basis van hun diploma niet rechtstreeks toegelaten zijn. Dankzij dit programma kunnen ze aan de masteropleiding beginnen met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors.

Er werd geen modeltraject ontwikkeld voor verwante academische diploma's. Elke aanvraag wordt individueel bekeken.

Een voorbereidingsprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

Schakelprogramma's

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een professioneel bachelordiploma behaald hebben en een academische masteropleiding willen aanvatten. Dit programma zorgt ervoor dat ze met dezelfde voorkennis als de academische bachelors aan een masteropleiding kunnen beginnen. Je krijgt door het programma academische vaardigheden aangereikt.

Een schakelprogramma heeft een omvang van 45 à 90 studiepunten die in functie van de specifieke vooropleiding van de student verder kunnen worden gereduceerd.

Voor enkele opleidingen werd een modeltraject ontwikkeld maar aanvragen vanuit andere verwante professionele diploma's zijn mogelijk en worden individueel bekeken.

Schakelprogramma’s naar de MA Beeldende Kunsten in Brussel

Schakelprogramma’s naar de MA Beeldende Kunsten in Gent

Schakelprogramma’s naar de MA Audiovisuele Kunsten

Een schakelprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by