Directiecomité

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 6, artikel 20 § 9 van de statuten (pdf-document) en artikel 9 van het huishoudelijk reglement LUCA (pdf-document).

Het Directiecomité van LUCA School of Arts staat in voor het dagelijks bestuur.

 • Simon Van Damme, algemeen directeur en decaan, voorzitter
 • Maarten Vanvolsem, vicedecaan Onderwijs
 • Veerle Van der Sluys, vicedecaan Onderzoek
 • Alain Quateau, directeur Onderwijs, Onderzoek en Artistieke Werking
 • Marleen Verlinden, algemeen beheerder
 • Thomas De Baets, groepshoofd Performing Arts
 • Lennert Deprettere, groepshoofd Media
 • Marijke Dirickx, groepshoofd Design & Construction
 • Wim Lambrecht, groepshoofd Fine Arts & Design
 • Pascal Vandelanoitte, groepshoofd Audiovisual Arts

Het directiecomité werkt met betrekking tot enerzijds de opleidingen en anderzijds het beheer in twee afzonderlijke directieteams.

Het directieteam opleidingen bestaat uit:

 • de algemeen directeur
 • de decaan
 • de vicedecanen
 • de groepshoofden

Het directieteam beheer bestaat uit:

 • de algemeen directeur
 • de algemeen beheerder
 • de directeur onderwijs, onderzoek en artistieke werking.

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by