Doctoraatsaanvraag

In het atelier van Bart Geerts, 2011 (foto: Jan Peeters)

De deadline voor het indienen van doctoraatsaanvragen is 9 september 2019.

Procedure:

Het doctoraatsvoorstel dient uiterlijk voor de deadline - digitaal en voorzien van de nodige handtekeningen - ingestuurd te worden op research@luca-arts.be. Contacteer tijdig, tenminste twee weken op voorhand, uw promotor en het hoofd van de onderzoekseenheid.

Gelieve bij de samenstelling van het digitale dossier er op toe te zien dat het document niet zwaarder is dan 20 MB.

Kandidaten met buitenlandse nationaliteit volgen, na het opsturen van het doctoraatsvoorstel volgens bovenstaande procedure, ook nog de online-application: http://www.kuleuven.be/application/instructionsdoctoral.html.

Kandidaten van ontvankelijke voorstellen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met de Commissie Doctoraat in de Kunsten op 2 oktober 2019.

Voor vragen omtrent de aanvraagprocedure kan u terecht bij research@luca-arts.be.

We bieden een doctoraatsbeurs in muziekeducatie aan de KU Leuven aan voor de duur van 1 jaar. Na positieve evaluatie wordt de beurs met 1 jaar verlengd en vervolgens met 2 jaar. De succesvolle kandidaat voert het doctoraatsonderzoek uit onder het promotorschap van prof. dr. Thomas De Baets en co-promotorschap van prof. dr. Geert Kelchtermans. De kandidaat krijgt tevens een beperkte opdracht om te assisteren bij lesactiviteiten bij LUCA (max. 120 uur / jaar) of om administratieve ondersteuning te bieden aan de promotor, de onderzoeksgroep muziekeducatie of de onderzoekseenheid Music & Drama (maximaal 240 uur / jaar).

Het beoogde doctoraatsonderzoek situeert zich binnen het brede domein van de "onderwijsvernieuwing in muziekeducatie". De kandidaat werkt een voorstel uit dat de implementatiepraktijk van een onderwijsvernieuwing bestudeert. Dit project kan zich binnen elke context van de muziekeducatie situeren (leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, non-formele kunsteducatie …).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/09/2019. Voor meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55120287

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by