Educatieve masters

Vanaf september 2019 organiseert LUCA School of Arts twee educatieve masters: de educatieve master Muziek en Podiumkunsten en de educatieve master Audiovisuele en Beeldende Kunsten.

Waar staat de educatieve master voor?

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld. Na de opleiding kan je lesgeven, aan publiekswerking of socio-cultureel werk doen. Naast je artistieke vorming krijg je een stevige dosis vakdidactiek mee en loop je stage. Zo ervaar je hoe kunst en educatie elkaar versterken. Daarnaast krijg je keuzevakken waarin je kritisch reflecteert over kunst en educatie. Je rondt de opleiding af met een masterproef.

Wat is het verschil met de bestaande masteropleiding?

Na de academische bacheloropleiding kun je kiezen tussen de bestaande artistieke master en de nieuwe educatieve master. In de artistieke master is er unieke aandacht voor de persoonlijke artistieke ontwikkeling. Deze opleiding duurt één of twee jaar (in het geval van Muziek twee jaar). In de educatieve master bereiden studenten zich voor om kunstenaar én leraar te worden. Deze opleiding twee jaar. Kies je voor een artistieke master maar ben je geïnteresseerd in educatie, dan kan je na je artistieke master ook nog doorstromen naar een verkorte eenjarige educatieve master.

Wie kan eraan beginnen?

Iedereen met een bachelordiploma in Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Muziek, Drama en Productdesign kan zich inschrijven voor een educatieve master.

Waar gaan de lessen door?

De lessen van de educatieve master Podiumkunsten en Muziek gaan door op campus Lemmens in Leuven. De lessen van de educatieve master Audiovisuele en Beeldende Kunsten op campus Sint-Lucas Gent, campus Sint-Lukas Brussel en campus C-Mine Genk. 

Vragen?

educatie.leuven@luca-arts.be
educatie.brussel@luca-arts.be
educatie.gent@luca-arts.be
educatie.genk@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by