Questions of a general nature: info@luca-arts.be
Questions about applications: onderwijsadmin@luca-arts.be
International Office: international@luca-arts.be

Campus Brussels / Narafi

info.narafi [at] luca-arts.be
Victor Rousseaulaan 75
1190 Brussel

Campus Genk / C-mine

info.cmine [at] luca-arts.be
C-MINE 5
3600 Genk

Campus Leuven / Lemmens

info.lemmens [at] luca-arts.be
Lemmensberg 3
3000 Leuven

Campus Ghent / Sint-Lucas

info.sintlucas [at] luca-arts.be
- Alexianenplein 1 & 2, 9000 Gent (Hoofdadres)
- Hoogstraat 51, 9000 Gent
- Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent
- Campus Ter Beken, Beekstraat 1-3, 9030 Mariakerke

De binnenstad van Gent is een lage-emissiezone. Check of je wagen toegelaten is op lez.gent

Campus Brussels / Sint-Lukas

info.sintlukas [at] luca-arts.be
Paleizenstraat 70, 1030 Brussel