Art for Social Change, Ivo Aertsen

Art for Social Change. Exploring Justice through New Media Documentary

  • Project Leader: Ivo Aertsen (KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie)
  • Team: Brunilda Pali (KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie), Pieter-Paul Mortier (STUK), Sharon Daniel (University of California, Santa Cruz)

Dit interdisciplinaire en internationaal gerichte samenwerkingsproject exploreert de mogelijkheden om via het gebruik van nieuwe-media technologie en documentaire strategie├źn deelnemers actief te laten participeren in de zogenaamde herstelrechtelijke benadering van criminaliteit en justitie. Het project onderzoekt, met andere woorden, het potentieel van een activerende kunstenpraktijk om op een directe wijze in te grijpen in sociale condities. Er zal een voorbeeld van 'new media documentary' ontworpen worden die tegelijkertijd een weergave van, en een deelname in, de praktijk van het herstelrecht inhoudt. Het publiek zal uitgenodigd worden om te reflecteren over de structurele ongelijkheden die eigen zijn aan het huidige, op vergelding gerichte strafrecht en om zich te engageren in een meer constructieve rechtspraktijk als belangrijke bouwsteen voor een democratische en humane samenleving. Het project zal tevens een aanzet geven om via kwalitatief onderzoek het effect van een dergelijke benadering op het publiek na te gaan.

  • Duration: 2011-
  • E-mail: ivo.aertsen@law.kuleuven.be

┬ę2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by