Robbrecht Desmet: The right to the city

The right to the city

Robbrecht Desmet

  • Research Unit Intermedia
  • Research Group Narrative Arts

Ik verricht via de productie van een filmtrilogie onderzoek naar audiovisuele etnografieën van het stedelijke landschap en naar de verwantschappen tussen cinema en architectuur vanaf de geboorte van de cinema en de twintigste-eeuwse grootstad tot nu. Is het landschap dat ons omringt, van haar meest pittoreske tot haar meest banale aspecten, een uitdrukking van de dominante politieke en economische krachten en dus ook een weerspiegeling van de sociale en economische realiteiten? Op welke manieren kunnen films, als representaties/interpretaties van landschappen, deze weerspiegelingen bevestigen, tegenspreken of in vraag stellen? Hoe kunnen ze onze ervaring van en onze blik op het landschap manipuleren of transformeren?

Het artistieke luik van dit doctoraatsproject bestaat uit drie experimentele audiovisuele essays over urbanisatie die elk een ander aspect van het stedelijk landschap van Brussel onderzoeken. De eerste film, Close-Up, focust op de stedelijke ruimte als landschap en haar identiteit als 21eeeuwse hoofdstad van Europa. De tweede film, Radical Light, onderzoekt de hedendaagse status van publieke ruimtes in de stad via de bewegingen van haar gebruikers: de mensen. De derde film (vooralsnog zonder titel) peilt naar de situatie net buiten de stad: nieuwe vormen van stedelijkheid in het Brussel omringende landschap en in de satellietsteden.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by