Educatieve masteropleiding
2 jaar / 120 studiepunten

Open campusdag Sint Lukas Brussel zaterdag 7 mei vanaf 11u. Meer info.

Liesbet Verschueren en Mattijs Driesen vertellen je alles over onze opleiding!

Open campusdag Sint Lucas Gent woensdag 11 mei vanaf 10u. Meer info. 

Nancy Vansieleghem en Els Vanobberghen verwelkomen je graag met alles wat je wil weten over de opleiding!

Open campusdag C-mine Genk zaterdag 14 mei vanaf 10u. Meer info. 

Joery Erna en Christophe Van Eecke informeren je graag over de educatieve master!

Curriculum

Over de opleiding

Na je bacheloropleiding Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten of Productdesign kan je kiezen tussen een Domeinspecifieke Master of een Educatieve Master. In een Educatieve masteropleiding ga je vanuit je artistieke praktijk een dialoog aan met educatie. De opleiding is een tweejarig traject van 120 studiepunten.

symbiotische relatie tussen kunst, educatie en samenleving

Een Educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten staat voor een sterk engagement tegenover de samenleving. Naast het verwerven van bevoegdheid in het onderwijs, de vroegere lerarenopleiding, vormt de opleiding leraar-kunstenaars die de eigen praktijk voeden vanuit een symbiotische relatie tussen kunstenaarschap en leraarschap met aandacht voor actuele verschuivingen in het onderwijslandschap en het kunstenveld. 

  • De leraar beeldende en audiovisuele kunsten wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: hervormingen in het kunstonderwijs zetten enerzijds in op sterkere vakdidactische expertise en anderzijds op meer aansluiting met hedendaagse kunst- en cultuurbeleving. Ook vanuit sociaal-artistieke, museale, wetenschappelijke, technologische en bedrijfs-economische contexten is er een toenemende interesse voor kunsteducatie. 
  • Tegelijk zien we binnen het internationale kunstenveld ook aandacht uitgaan naar educatieve en ervaringsgerichte contexten (cf. educational turn). Kunstenaars maken gebruik van participatieve strategieën en geven vorm aan een artistieke praktijk vanuit een interesse voor educatieve interventies en tools  (cf. Thomas Hirschhorn, Claire Bishop, Jeremy Deller, Dora Garcia, Nora Sternfeld, Sepake Angiama, Ruangrupa). 

Vanuit deze verschuivingen word je als student uitgedaagd om educatieve en participatieve strategieën te bevragen, herdenken en realiseren vanuit een dynamisch artistieke praktijk. De leraar-kunstenaar audiovisuele en beeldende kunst is niet alleen bekwaam om krachtige leeromgevingen te organiseren maar ook om vanuit artistieke projecten ervaringsgerichte contexten op te zetten en interdisciplinaire interventies uit te lokken. 

In opleidingsonderdelen als het collectief atelier Labo,  het artistiek-pedagogisch onderzoek uit de scriptie of de geïntegreerde masterproef bestaat het opzet uit kwesties die zich situeren op het snijvlak tussen kunst, educatie en samenleving. 

vernieuwende kunst- en onderwijsvormen

De opleiding is een experimenteel collaboratief laboratorium aan nieuwe methodologieën en praktijken om educatieve en artistieke processen te onderzoeken in diverse contexten. Enerzijds leer je, naast het opbouwen van een polyvalente vakdidactische basis, om vanuit de eigen artistieke praktijk vernieuwing binnen te brengen in een educatieve context. Anderzijds krijg je inzichten in hoe educatie het maakproces kan openbreken. Dit wordt aangereikt vanuit de vakdidactieken en de artistieke ateliers en tijdens de stages en/of de masterproef zichtbaar gemaakt. 

onderzoekende en experimentele houding

Binnen deze collaboratieve ruimte wordt de nadruk gelegd op je persoonsvorming, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waarbij een onderzoekende en experimentele houding tegenover kunst en educatie de kern uitmaakt. De afgestudeerde leraar-kunstenaar reflecteert doorheen zijn professionele praktijken over veranderingsprocessen in het onderwijslandschap, het kunstenveld en de samenleving. 

kritisch-maatschappelijk engagement

Maatschappelijk engagement en positionering tegenover actuele thematieken is voor jou een noodzakelijkheid. Zowel vanuit het leraarschap als de artistiek-educatieve praktijk worden inclusie, emancipatie, participatie en sociaal-culturele kwesties (politiek) op het spel gezet. 

Het belang van een kritisch-maatschappelijk engagement komt in diverse vormen tot uiting doorheen de opleiding. Van expliciet in opleidingsonderdelen als Stage Diversiteit, Labo, Inleiding in Kunsteducatie en het master keuzevak School of Equals tot impliciet, of latent in de vakdidactieken, Stage Verdiepen, de scriptie en de masterproef.​​ 

Het volledige curriculum kan je terugvinden in het onderwijsaanbod.

Staff

Je docenten zijn actief als kunstenaar of ervaringsdeskundigen in kunsteducatie, pedagogie, kunstwetenschappen, sociologie,... Ze stellen jouw groeiproces centraal en staan je als coach, vanuit verschillende disciplines, bij doorheen je persoonlijk traject. Het uitgebreide docententeam bestaat uit Liesa BehielsArian ChristiaensGriet CleysSeppe DecubberChloë DelangheMattijs DriesenJoery ErnaRoel KerkhofsDr. Steven LenaersMaureen MagermanMathias MoorsVirginia TassinariChristophe Van EeckeBert VandenbusscheStijn Van DorpeEls VanobberghenLies Van WeverbergDr. Nancy VansieleghemLiesbet VerschuerenDr. Andrea Wilkinson en Sien Wissels. Voor de begeleiding van je masterproef en atelier kan je beroep doen op docenten uit de Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten en Productdesign. 

Onderwijspartners

De Educatieve Master is stevig ingebed in een divers en breed netwerk van stageplaatsen in het onderwijs en in de kunsteducatieve sector. Zo wordt er in de opleiding samengewerkt met organisaties als Globe Aroma, Bronks, Art Basics, Musica, S.M.A.K., Kaaitheater, Artforum ...  

Wil je aan de slag als leraar? Bekijk dan onze pagina over Werken in het onderwijs

Facilities & campus life

De Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten heeft drie afstudeerrichtingen die op drie campussen worden aangeboden. Je kan inschrijven voor deze opleiding (inclusief verkort traject) aan campus Sint-Lukas Brussel, campus Sint-Lucas Gent en campus C-mine Genk. Een student kan afhankelijk van de basisopleiding afstuderen in audiovisuele kunsten, beeldende kunsten of productdesign. 

Further studies and career

Na je studie ben je klaar voor het echte werk. Je bent in staat om je eigen artistiek praktijk te vertalen naar inspirerend onderwijs en/of sociaal-educatieve projecten. Je hebt de nodige inzichten verworven om te weten waar je jouw talenten kan ontplooien in het culturele veld. 

In het kader van levenslang leren nodigen we alumni uit voor werkdagen die aanzetten tot voortdurende bijscholing. 

Verkort traject

Ben je al leraar in het lager, secundair, hoger of deeltijds kunstonderwijs? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als Leraar In Opleiding (LIO-baan). Deze is binnen de opleiding aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Voor vragen over LIO, eventuele vrijstellingen of een individueel traject maak je een persoonlijke afspraak met de studieloopbaanbegeleider. (grietje.cleys@luca-arts.be)

Wil je aan de slag als leraar? Bekijk dan onze pagina over Werken in het onderwijs

Application & entry requirements

Je dient te voldoen aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info 

Om te starten in de Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten beschik je over een academisch bachelordiploma in de kunsten. Wie dit diploma in Vlaanderen behaalde, kan rechtstreeks inschrijven. Voor instromers met een niet-Vlaams diploma organiseren we driemaal per jaar een Master Assessment.

Dezelfde voorwaarden gelden om in te tekenen voor het verkort traject. Hier beschik je weliswaar over een academisch master diploma in de kunsten. Zij-instromers met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap, doorlopen eerst een diploma en taal controle. 

Let's meet

Bezoek ons op onze campus

Open campusdag Sint Lukas Brussel zaterdag 7 mei vanaf 11u. Meer info. 

Open campusdag Sint Lucas Gent woensdag 11 mei vanaf 10u. Meer info. 

Open campusdag C-mine Genk zaterdag 14 mei vanaf 10u. Meer info. 

Wil je meer weten over onze onderwijsaanpak en onze onderwijsprogramma's? Wil je onze campus bezoeken en praten met studenten en docenten? Kom dan langs tijdens onze open campus dagen. Nog niet helemaal overtuigd? Bezoek dan onze graduation shows en stel zelf vast hoe goed onze afstuderende studenten echt zijn!

AGENDA

Contact us

Contacteer ons : 

educatie.brussel@luca-arts.be

educatie.gent@luca-arts.be

educatie.genk@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Laat je alvast verleiden door alumnus Timothy Wennekes.

(gemaakt in het kader van een infosessie voor 3BA audiovisuele kunsten)

Video