Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten
2 jaar / 120 studiepunten / Dutch
Campus Brussel / Sint-Lukas
Campus Genk / C-mine
Campus Gent / Sint-Lucas

Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten

Bijscholen / Academische Master / Lerarenopleiding

Over de opleiding

Ben jij een audiovisueel of beeldend kunstenaar die via educatieve en artistieke praktijken de samenleving in beweging wil brengen? 

Een kunstenaar die de artistieke praktijk binnen en buiten de muren van de school wil verbinden met anderen?

Een maker en denker die de artistieke mogelijkheden van educatie wil ontdekken, exploreren en integreren in de kunstpraktijk?

Dan is deze opleiding voor jou. De educatieve master is een tweejarig traject van 120 studiepunten.

 Copyright: Maureen Magerman
Copyright: Maureen Magerman
Curriculum

In een educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten vertrek je vanuit de overtuiging dat kunst, educatie en samenleving steeds verweven zijn. Met je artistieke en educatieve praktijk als beeldend kunstenaar, ontwerper of audiovisueel maker wil je een impact hebben op je omgeving en en verantwoordelijkheid opnemen voor onze gedeelde wereld. 

De educatieve masteropleiding reikt je didactische en ontwerpmatige onderzoeksinstrumenten aan om de rol van leraar-kunstenaar op een wendbare en verantwoorde manier op te nemen. Dit betekent enerzijds dat de opleiding je voorbereid om als leraar met vertrouwen en vakdidactische kennis voor de klas te staan. Anderzijds kijkt de opleiding ook voorbij het klaslokaal met aandacht voor het brede culturele en kunsteducatieve veld. Je werkt aan een geïntegreerde kunstenaarspraktijk met een sterke verankering in je eigen artistiek domein én een unieke belangstelling voor het artistiek potentieel van educatie.

De opleiding is een ontmoetingsplaats waar kruisbestuiving en confrontatie mogelijk is tussen je eigen praktijk en denk-, kijk- en maakprocessen van medestudenten, docenten, gasten en anderen. De sociale-, culturele en onderwijscontexten waarin de leraar-kunstenaar zich beweegt, zijn voortdurend in verandering. Het is onze ambitie om je doorheen het traject tot een autonome en geëmancipeerde onderzoeker, kunstenaar en lesgever op te leiden die vanuit een maatschappelijk engagement het kunsteducatieve veld mee wil en kan vormgeven.

De educatieve masteropleiding audiovisuele en beeldende kunsten draagt zorg voor de positie van de beginnende leraar-kunstenaar.  Het vergt moed om in te grijpen in kwetsbare processen die je als beginnende leraar-kunstenaar nog niet volledig beheerst en waarvan de uitkomst onvoorspelbaar en oncontroleerbaar is. Deze kwetsbaarheid wordt binnen onze opleiding als kans gezien om op genereuze wijze met een publiek te interageren. Ook binnen de eigen onderwijsomgeving wil de educatieve master een toegankelijke opleiding zijn waarin iedereen zich kan herkennen en veilig voelen.

Het volledige curriculum kan je terugvinden in het onderwijsaanbod.

Interested in this course?

Application & entry requirements

Toelatingsvoorwaarden

Je dient te voldoen aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info 

Om te starten in de Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten beschik je over een academisch bachelordiploma in de kunsten. Wie dit diploma in Vlaanderen behaalde, kan rechtstreeks inschrijven. Voor instromers met een niet-Vlaams diploma organiseren we driemaal per jaar een Master Assessment.

Dezelfde voorwaarden gelden om in te tekenen voor het verkort traject. Hier beschik je weliswaar over een academisch master diploma in de kunsten. Zij-instromers met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap, doorlopen eerst een diploma en taal controle. 

Leerkrediet is niet van toepassing voor het verkorte traject. 

Kalender

De introductieweek van de educatieve master gaat door van 18 tot 22 september. 

BRUSSEL Paleizenstraat 70, 1030 Brussel

EMA - maandag 18 september (+ aansluiten om 18u bij domeinmaster) 10u-14u A3.01

EMA - maandag 18 september 18u C-3.15 of online

EMA verkort traject - maandag 18 september 10u-14u A3.01

GENT Alexianenplein 1 & 2, 9000 Gent

EMA - maandag 18 september 11u  A2 (met domeinmaster)

EMA - maandag 18 september 18u C-3.15 of online

EMA - dinsdag 19 september 10u-14u D303

EMA verkort traject - dinsdag 19 september 10u-14u D303

GENK c-mine

EMA - dinsdag 19 september 10u-13u

EMA verkort traject - dinsdag 19 september 10u-13u

In de toegevoegde documenten kan je het lessenrooster van de eerste vier weken bekijken. Let op! In deze rooster zijn alle lessen uit de diverse trajecten opgenomen maar ontbreken de contactmomenten uit het domein. Je kan dit overzicht gebruiken om je agenda alvast vrij te houden voor bepaalde vakken. Wij suggereren om zo snel mogelijk je inschrijving te voltooien zodat je een persoonlijk uurrooster kan raadplegen. 

Je persoonlijk uurrooster wordt na de inschrijving beschikbaar gemaakt. Hierin zijn enkel de door jou opgenomen vakken zichtbaar. Het is aan te raden om vanaf de start op de contactmomenten aanwezig te zijn.  

Facilities & campus life

De Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten heeft drie afstudeerrichtingen die op drie campussen worden aangeboden. Je kan inschrijven voor deze opleiding (inclusief verkort traject) aan campus Sint Lukas Brussel, campus Sint Lucas Gent en campus C-mine Genk. 

LUCA zet als grootste School of Arts in op campusoverschrijdend onderwijs en brengt studenten uit verschillende artistieke disciplines met elkaar in contact. Deze waardevolle uitwisseling wordt in de opleiding concreet gemaakt door een aantal lessen of projecten collectief te organiseren.

De contactmomenten van de educatieve lessen gaan door op een vaste dag (maandag campus Brussel en Genk en dinsdag campus Gent) met uitzondering van de examenperiodes en projectweken. De masterateliers, het labo en de stages worden gespreid in functie van je persoonlijk traject. Naast de contactmomenten werk je zelfstandig aan taken, groepswerken, lees- en studiemateriaal. 

Verkort traject

EDU by LUCA

Heb je al een masterdiploma in de Kunsten op zak en je wil graag leraar worden? Dan kan je kiezen voor een verkorte educatieve masteropleiding. EDU by LUCA biedt de mogelijkheid om je artistieke praktijk uit te breiden met een verdiepende kunsteducatieve vorming. 

Studenten die het verkort traject van 60 studiepunten opnemen, tekenen in voor een voltijds programma van één jaar. Wie werk en gezin wil combineren, kan kiezen om het verkort traject over twee jaar te spreiden.

Edu bundelt de (verkorte) lerarenopleidingen voor het secundair onderwijs aangeboden door KU Leuven, LUCA School of Arts en VIVES. (zie ook https://edu-leraar.be)

Ben je al leraar in het lager, secundair, hoger of deeltijds kunstonderwijs? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als Leraar In Opleiding (LIO-baan). Deze is binnen de opleiding aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Voor vragen over LIO, eventuele vrijstellingen of een individueel traject maak je een persoonlijke afspraak met de studieloopbaanbegeleider. (grietje.cleys@luca-arts.be)

Wil je aan de slag als leraar? Bekijk dan onze pagina over Werken in het onderwijs

Contact

Contacteer ons : 

trajectbegeleider Griet Cleys: grietje.cleys@luca-arts.be

coördinator campus Brussel en Gent Maureen Magerman: maureen.magerman@luca-arts.be

coördinator campus Genk Christophe Van Eecke: educatie.genk@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

At LUCA we attach great importance to the quality of our courses

If the basic principle of the policy plan means that 'quality is our driving force', and that every aspect of the policy can be tested against this, then LUCA undeniably wants to develop and nurture a strong quality culture: a culture that leaves based on trust in people with talent and expertise, and which is aimed at valuing, inspiring and improving.

The formal quality framework for training within LUCA was named KOPERA, which stands for: Critically Analyzing the Quality of Training with Peers in Own Direction.
For KOPERA, LUCA starts from a vision of quality care that is based on trust and aimed at valuing, inspiring and improving.

During the six-year KOPERA cycle, each training course receives a panel of critical friends who examine the implementation of the quality characteristics and examine how the training contributes to the general LUCA policy.
The final element of KOPERA is the ultimate assurance of training quality. The key question is: "Does the program have a good quality culture that follows the 'plan-do-check-act' circle?"

LUCA publishes a quality sheet for each course. You can find this on the Education Quality page.

Consult concrete figures of this training
Further studies and career

Na je studie ben je klaar voor het echte werk. Je bent in staat om vanuit je eigen praktijk en interessegebieden denk-, kijk- en maakprocessen bij anderen in beweging te brengen. Er zijn heel wat contexten waarin je met een artistiek-educatief diploma terecht kan: van het onderwijs tot sociaal-participatieve projecten. Daarbij vormt het deeltijds kunstonderwijs een belangrijk werkveld maar steeds meer afgestudeerden voelen zich ook thuis in het OKAN-onderwijs of cultuurkuren. Onze studenten vinden vaak de weg naar een professionele betrekking via de stages

In het kader van levenslang leren nodigen we alumni uit voor werkdagen die aanzetten tot voortdurende bijscholing. Bekijk het aanbod hier.

Infomoment 7 september 19:00
Staff

Je docenten zijn kunstenaar, actief in het kunsteducatieve veld of experten in de pedagogie, kunstwetenschappen, filosofie,... Ze stellen jouw groeiproces centraal en staan je als coach, vanuit verschillende disciplines, bij doorheen je persoonlijk traject. Het uitgebreide docententeam bestaat uit Griet CleysMattijs DriesenJoery Erna, Tobias Frenssen, Roel Kerkhofs, Julie Lesenne, Maureen MagermanMathias Moors, Nicola Setari, Christophe Van EeckeBert VandenbusscheStijn Van DorpeEls VanobberghenDr. Nancy VansieleghemLiesbet Verschueren, Timothy Wennekens en Dr. Andrea Wilkinson. Voor de begeleiding van je masterproef en atelier kan je beroep doen op docenten uit de Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten en Productdesign. 

Onderwijspartners

Met de opleiding verbinden we ons met diverse spelers in het onderwijs- en kunsteducatieve veld. Wij vinden het belangrijk om studenten in contact te brengen met een breed netwerk dat onder andere via de stages wordt verkend. Zo vinden studenten geregeld een stageplaats bij TADA, Globe Aroma, Art Basics for Children, TRILL, S.M.A.K., …

Wil je aan de slag als leraar? Bekijk dan onze pagina over Werken in het onderwijs

Interested in this course?