RESPECTUS

  • Projectverantwoordelijke: Thomas De Baets (LUCA Faculteit Kunsten, OE Music & Drama, OG Music Education & Therapy)
  • Onderzoekers: Tine Castelein & Luc Nijs (LUCA Faculteit Kunsten, OE Music & Drama, OG Music Education & Therapy)
  • Teamleden: Thade Buchborn (Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach, Berlin), Ann Casier (LUCA Faculteit Kunsten, campus Lemmens), Ferre Laevers (KU Leuven, Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs), Adri de Vugt (Koninklijk Conservatorium, Den Haag)

Dit onderzoeksproject staat stil bij de methodologische vraagstukken van artistiek onderzoek in de muziekpedagogie. Aangezien een artistiek muziekpedagogisch onderzoek niet per definitie uitmondt in een muzikaal product, maar we de artisticiteit van de muziekpedagoog eerder zoeken in het muzikale onderwijsleerproces, is het noodzakelijk dat we de artistieke interventies op een betrouwbare en valide wijze kunnen reconstrueren en communiceren. Dit vormt echter een methodologische uitdaging.

Vertrekkende vanuit een bestaand conceptueel kader (cf. doctoraat in de kunsten van Thomas De Baets) worden specifieke muziekpedagogische casussen bestudeerd. Diverse mogelijkheden om deze interventies in kaart te brengen, worden bestudeerd. In dit verband zijn de participerende muziekpedagogen volwaardige (artistieke) medeonderzoekers.

Dit project is een noodzakelijke methodologische exploratie die toekomstig artistiek muziekpedagogisch onderzoek kan informeren, ondersteunen en sturen. Centraal in het onderzoek staat de ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksmethode. Het onderzoek resulteert in een symposium en de publicatie van een methodologisch handboek.

  • e-mailadres: thomas.debaets@luca-arts.be
  • Looptijd: 2013-2017

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by