De hybride kunstenaar

Camiel van Winkel, Pascal Gielen, Koos Zwaan

De organisatie van de artistieke praktijk in het postindustriële tijdperk

 

De hedendaagse beeldend kunstenaar voert in toenemende mate een gemengde beroepspraktijk, waarin autonome en toegepaste projecten elkaar afwisselen. Deze artistieke 'hybridisering' is in kaart gebracht in een omvangrijk Nederlands-Vlaams onderzoeksproject onder leiding van Camiel van Winkel en Pascal Gielen.

 

Het onderzoek behelst een analyse van de toenemende hybridisering van de artistieke praktijk zoals die zich de laatste 35 jaar heeft voorgedaan. Het bevat een unieke verzameling empirische gegevens over het beeld dat drie generaties Nederlandse en Vlaamse kunstenaars van zichzelf en van hun beroepspraktijk hebben, naast gegevens over de wijze waarop zij hun tijd besteden en hun geld verdienen, over de maatschappelijke en culturele inbedding van de beeldende kunst, en over de wisselwerking tussen kunstpraktijk en kunstonderwijs.

 

Onderzoekspartners

  • AKV|St.Joost (Avans Hogeschool), ’s-Hertogenbosch/Breda
  • BAM Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst, Gent
  • Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
  • Sint-Lukas Brussel (W&K)
  • Mondriaan Fonds (voorheen Fonds BKVB), Amsterdam

Het is mede mogelijk gemaakt door personele en logistieke ondersteuning vanuit de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen; Sint-Lucas Beeldende kunst, Gent; en de Universiteit van Amsterdam
 

Mediapartner 

Vlaams-Nederlands Huis deBuren

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by