Leerkredietvoorwaarde

Bij het begin van je opleiding hoger onderwijs start je met een leerkrediet, een pakket van 140 studiepunten. Daarmee wordt je studieloopbaan ‘betaald’.

Wie slaagt, krijgt de ingezette punten terug, maar je kan ze ook verliezen natuurlijk. Met het leerkrediet ben jij medeverantwoordelijk voor jouw studieloopbaan. Op het moment van inschrijving zal ook je saldo leerkrediet gecontroleerd worden. Studenten die geen leerkrediet meer over hebben, kunnen niet toegelaten worden.

Verdien punten dubbel terug

Een leerkrediet wordt gebruikt voor een bachelor- en masteropleiding, zowel bij een diploma- als een creditcontract. Elk opleidingsonderdeel kost studiepunten die automatisch van je leerkrediet worden gehaald. Een volledig lessenpakket van één jaar bestaat uit zestig studiepunten. De studiepunten waarvoor je slaagt en dus een creditbewijs verwerft, krijg je terug. En wat meer is: de eerste zestig studiepunten krijg je dubbel terug! Studiepunten van vakken waarvoor je niet slaagt of wordt gedelibereerd, ben je kwijt. De stand van je leerkrediet kan je op elk moment bekijken op www.studentenportaal.be.

Positief of negatief saldo

Behaal je zonder kleerscheuren een diploma professionele of academische bachelor, dan beschik je nog over 200 studiepunten. Wie dan een masteropleiding start én ook afstudeert, levert meteen 140 studiepunten in. Je kan dus nog over een positief saldo beschikken dat je kan inzetten voor een andere bachelor- of masteropleiding maar niet voor schakel- of voorbereidingsprogramma's.

Maar wat als je te weinig studiepunten overhoudt om een opleiding af te ronden? De hogeschool of universiteit kan in dat geval je inschrijvingsgeld verhogen of je zelfs weigeren.

Van opleiding veranderen

Het is dus zaak de juiste studiekeuze te maken en je daarbij eventueel te laten begeleiden. Het is geen ramp als je dan toch een verkeerde keuze hebt gemaakt al heeft dat, afhankelijk of je al dan niet generatiestudent bent en afhankelijk van de periode, wel gevolgen voor je leerkrediet.

Generatiestudenten ( eerste inschrijving in het hoger onderwijs): Verander je voor 1 december, dan worden de opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet en start je de nieuwe opleiding met 140 studiepunten. Heroriënteer je tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je de helft van de opgenomen studiepunten terug. Na 15 maart ben je alle opgenomen studiepunten kwijt.

Niet-generatiestudenten: Voor niet-generatiestudenten is er één verschil: de periode van 1 december tot 15 maart. Niet-generatiestudenten die zich heroriënteren in die periode krijgen hun studiepunten voor het tweede semester terug. Wat ze hebben ingezet voor het eerste semester verliezen ze dus.

Meer informatie

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/leerkrediet

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by