Lerarenopleiding Audiovisuele & Beeldende Kunsten

Beuys blackboards

De Specifieke Lerarenopleiding: 100% voor kunstenaars

In de Specifieke Lerarenopleiding in de Kunsten zoeken docenten en studenten samen naar hoe kunst en ontwerp best gedoceerd worden. 

Meesters in de Audiovisuele en Beeldende Kunst kennen de artistieke processen van binnenuit. Ze hebben geworsteld met verlangens, de traditie van de kunsten en de eigen mogelijkheden. Ze weten hoe belangrijk nieuwsgierigheid en experiment zijn. Ze kunnen werk ‘neerzetten’, dit documenteren en over eigen en andere beelden reflecteren en praten.  Ze verhouden zich tot de samenleving.  Ze weten dat twijfelen en vragen stellen bij evidenties is een onmisbare motor is van het artistieke proces.

In een lessituatie staat het opwekken van deze processen centraal. Dit is een  uitdaging voor de kunstenaar als docent.  

Er zijn vele vragen: hoe wakker je een specifieke fascinatie voor 'kunst' bij studenten aan? Hoe geef je speels, didactisch krachtig en op een actuele manier les ? Hoe kan je artistiek waardevolle processen stimuleren? Hoe kan het lesgeven humus zijn voor de eigen kunstpraktijk en vice-versa? Hoe laat je studenten zelfstandig denken, en leer je hen om artistieke processen op gang te brengen en te houden? De vorming van een artistieke blik op de wereld is het uitgangspunt en de toetsteen waarop we het handelen van de leraar kunsten baseren.

Samen met het team van pedagogen en kunstenaars/didactici en met studenten en professionals uit het veld gaan we aan de slag. We richten ons uiteraard tot het onderwijsveld, met het deeltijds kunstonderwijs als grote speler, maar ook het kunsteducatieve veld en sociaal artistieke praktijken behoren tot onze focus. Vaste partners zijn o.a.  Art Basics, Brede School Noord, VVOB Cambodia en Zambia en S.M.A.K.

De aanpak in onze opleiding valt te omschrijven als speels en experimenteel, onderzoeksgericht en kritisch. We maken er een punt van om didactisch te zorgen voor actuele, goed gedocumenteerde labo’s en seminaries. Daarbij bouwen we expliciet verder op je knowhow als kunstenaar en willen we deze passie warmhouden. Dat doen we individueel en ook via collectieve experimenten en dialoog.

In het actuele kunstveld wordt veel samengewerkt door kunstenaars onderling, met andere domeinen, met het brede publiek. Deze interactie is nodig om het project van de kunst in de wereld van vandaag en morgen maatschappelijk relevant te houden. 

Praktisch

Alle opleidingsonderdelen worden georganiseerd in Gent. Er zijn in-situ-projecten en seminaries, feedback en dialoog via het web, stageplaatsen in heel Vlaanderen, internationale stage in Zambia en Cambodja, een opleiding gespreid over twee fasen, in de week of in het weekend…. Er zijn seminaries op locatie zodat de stap naar het werken in het veld kleiner wordt en je leerervaring groter. In een aantal opleidingsonderdelen worden contacturen gecombineerd met zelfstudiepakketten en online feedback.

De opleiding wordt aangeboden via een avond- en/of weekendtraject. De avonden waarop het avondtraject doorgaat zijn: maan-, dins- en -woensdag.

Inschrijven kan als je een masterdiploma hebt in de Beeldende of Audiovisuele Kunsten of een academisch bachelordiploma hebt in de Beeldende of Audiovisuele Kunsten en je je tevens inschrijft voor een masteropleiding (of de masteropleiding afrondt voor je de SLO afrondt).

 

Lessenrooster

Een volledig overzicht van de lessen vind je in het lessenrooster hieronder bij de downloads.

 

Brochure

Wil je graag onze brochure inkijken? Dat kan in de download hieronder.

 

Infomomenten academiejaar 2018-19:

di 18 sept 18.30u in lok 204 - Campus Sint - Lucas, Gent, Alexianenplein 1

zat 22 sept 15u in lok 204 - Campus Sint - Lucas, Gent, Alexianenplein 1

 

Voor meer info over de opleiding of specifieke trajecten kan je terecht bij

grietje.cleys@luca-arts.be (trajectbegeleider)

nancy.vansieleghem@luca-arts.be (coördinator SLO AVK BK)

 

 

Wat is school?
de theorieles
Stage 2 - Zambia_kunst in het kleuteronderwijs
Stage 2 - Zambia_kunst in het kleuteronderwijs
Labo project - As long as I'm walking
Labo project - As long as I'm walking

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by