Lerarenopleiding Muziek & Drama

De specifieke lerarenopleiding (SLO) voor Muziek & Drama is een opleiding van 60 studiepunten en omvat een theoriecomponent (30 ECTS) en een praktijkcomponent (30 ECTS). In de theoriecomponent komen de pedagogisch-didactische grondbeginselen, vakdidactische toepassingen en de communicatieve  vaardigheden aan bod. De praktijkcomponent bestaat uit stages in het onderwijs en het kunsteducatieve veld. Tijdens je stages realiseer je een portfolio waarin al je activiteiten, ervaringen en materialen zijn opgenomen. De opleiding faciliteert studenten om een gedeelte van hun stagepraktijk  af te werken in het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van ontwikkelingshulp of uitwisselingsprogramma’s.

De SLO kan je simultaan met of na de masteropleiding volgen. In de opleiding Muziek hangt een en ander af van je afstudeerrichting. Studenten van de afstudeerrichtingen Instrumen/Zang, Jazz, Directie en Compositie kunnen de theoretische component in het keuzepakket van de master Muziek opnemen, maar zijn daar niet toe verplicht. In de afstudeerrichting Muziekpedagogie loopt de lerarenopleiding automatisch simultaan met de hoofdstudie. Studenten Muziektherapie kunnen de SLO enkel volgen na hun masteropleiding

Met dit diploma kan je terecht in het hele onderwijsveld in Vlaanderen (basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs) en in de brede kunsteducatieve sector.  Het diploma kan pas worden uitgereikt na het behalen van het masterdiploma Muziek of Drama. Studenten die én de basisopleiding én de lerarenopleiding gevolgd hebben krijgen met andere woorden twee afzonderlijke diploma’s.

 

Brochure

Wil je graag onze brochure inkijken? Dat kan in de download hieronder.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by