In de masterstudie wordt het aanbod verruimd met o.a. fuga en orkestratieleer en begeleidt de docent je in jouw zoektocht naar een persoonlijke stijl. Gedurende de volledige opleiding gaat ook veel aandacht naar uitvoering: individuele lessen piano richten zich onder meer op improvisatie en je musiceert en zingt actief in groep.

Diverse projecten zoals masterclasses, workshops en ontmoetingen met toonaangevende componisten naast een academische omkadering ondersteunen jouw persoonlijke creatieve ontwikkeling en leren je reflecteren in dialoog met de actuele maatschappelijke context.

De masterproef is jouw finale uitdaging. In een evenwichtig uitgebouwd portfolio van deels uit te voeren werken toon je als componist jouw creatieve realisaties. In een scriptie belicht je de achtergronden ervan.

Via de specifieke lerarenopleiding, al dan niet gedeeltelijk ingedaald, kan je je ook voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs. Daarbuiten kan je aan de slag in de socio-culturele sector of de media.

Masteropleiding Muziek
Masteropleiding Muziek
Masteropleiding Muziek
Masteropleiding Muziek
Masteropleiding Muziek

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by