Medezeggenschaps- en participatieorganen

De medezeggenschaps- en participatiestructuur van LUCA bestaat uit:

- het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC)
- de academische raad 
- de studentenraad en zijn participatiecommissies.

In het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) [pdf-document] onderhandelen de gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en de personeelsafgevaardigden over alle aangelegenheden die het personeel van de hogeschool aanbelangen. De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in artikel 14 van het huishoudelijk reglement LUCA [pfd].

De academische raad (pdf-document) is samengesteld uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur, van het personeel en van de studenten. De academische raad heeft informatierecht en advies- en overlegbevoegdheid over de aangelegenheden die de hogeschool in haar geheel betreffen. De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in artikel 15 van het huishoudelijk reglement LUCA [pfd-document].

De bevoegdheden van de studentenraad en zijn participatiecommissies worden geregeld in artikel 16 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document]. Per campus wordt één participatiecommissie opgericht die bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de studenten.  De studentenraad wordt samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers in de participatiecommissies op de wijze zoals door de studentenraad vastgelegd in het participatiereglement. 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by