De vierjarige academische afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lukas Brussel bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een eenjarige masteropleiding. Tijdens de opleiding bestudeer je het brede veld van de visuele en grafische cultuur. De ateliers zijn gericht op het ontwikkelen van visuele concepten en onderzoek naar media toepassingen. De complexiteit van de atelieropdrachten wordt gaandeweg verhoogd.

Theorievakken zoals Cultuur- en mediastudies, Studie van de waarneming, Geschiedenis van de vormgeving, Geschiedenis van het Beeldverhaal … zijn onlosmakelijk met de ateliers verbonden. Onderzoek stuurt je kritische attitude aan en geeft je de nodige intellectuele bagage om uit te groeien tot autonoom ontwerper of illustrator. In het derde jaar start je met een internationaal semester gevolgd door een stage en sluit je af met een bachelorproef die je voorbereidt op de masteropleiding.

Studenten doen uiteraard ook kennis en inzichten op buiten het atelier. Naast workshops en intensieve projectweken is er de jaarlijkse lezingenreeks ‘Shapeshifters’ georganiseerd door de docenten in samenwerking met de Beursschouwburg. Internationaal gereputeerde ontwerpers, kunstenaars, onderzoekers, uitgevers ... brengen hun visie op ontwerp, onderzoek en de rol die de media hebben in de overdracht van informatie. Voor masterstudenten is er een breed aanbod ‘critical practices’ en workshops waar gereputeerde ontwerpers hun expertise delen en internationale congressen vast op het programma staan. Meer info: www.shapeshifters.be.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by