Breedhoek

Breedhoek. Exclusief of inclusief?

  • Projectmedewerkers: Nancy Vansieleghem (LUCA, OE Image, OG Art, Practices and Education) en Maïté Bailleuil (Kunstenpunt, KSP)
  • Looptijd: juli 2016 – november 2016

In 2014 keurt het Vlaams parlement het M-Decreet goed. Het is de bedoeling het onderwijs meer inclusief te maken voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Her en der zijn kritische stemmen te horen. In het onderzoeksproject Breedhoek willen we deze stemmen in beeld brengen. Niet om ze tegen elkaar uit te spelen of een consensus te vinden. Veeleer dan een boodschap uitdragen, wil het onderzoek ons laten nadenken over hoe de samenleving vandaag geraakt wordt door een andere visie op leren. Het hoofddoel is om diverse discoursen over leren en onderwijs samen te brengen: ze zichtbaar te maken en tot denken aan te zetten. Het is in die lijn dat we gekozen hebben om dit onderzoek filmisch vorm te geven. Als bewegend beeld, dat in beweging zet.

Mede ondersteund door het NVSG en het Kinderrechtencommisariaat

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by